Dikt: Ångra dig! | Sh. Muhammad Yaqoubi

Ångra dig

av Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
i svensk tolkning av Ann-Catrin Nilsson

Ångra dig, gör bot, ångra dig och gråt!
Öppna dina händer, försök att be: Förlåt!
Med iver ropa till Allah: Här är jag! Hör!
Omslut mig med Din nåd förrän jag dör!

Låt denna dag bli första dagen i ditt nya liv!
Begångna felstegs skuggor ut i ljuset driv!
Och förrän skymningen inför den Sista Dagen faller
Gör gott! Hör och lyd vad Gud befaller!

Tacka Gud var dag och under nattens vak.
Stå fast och håll dig på den väg som Gud gjort rak
och signat med Sitt ljus från skyn
så ska du finna Paradiset visat för din syn

Kom till Islam! Din Herre dyrka!
Allah, den Ende källan till all styrka.
Älska Honom mest och följ med dem
som löftet gäller om det goda i ett evigt hem.

Tro Muhammed, en fullkomlig man
den siste bland profeter, ättling av Adnan.
Ägna dina dagar här att honom följa, honom tro förklara
med hoppet att han räknar dig till sin egen skara.

Läs Koranen! Be till Gud och ropa Honom an
med Hans sköna Namn närhelst du kan,
så når du tron i all sin ljuvlighet
och ihsan, tillståndet av helig vaksamhet.

[tabs] [thead] [tab type=”tab” href=”#ar” title=”بالعربية”][tab class=”” type=”tab” href=”#eng” title=”English”] [/thead] [tcontents] [tcontent id=”ar”]

تُبْ إِلى الله – الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي
نظم الشيخ القصيدة أولا باللغة الإنجليزية ثم ترجم المعاني إلى العربية شعرا في ٢٨ ذي القعدة سنة ١٤٣٢

تُبْ إلى الله مَتابا وادْعُهُ وارْجُ ثوابا
وابسُطِ الأيدي لهُ وقلِ ارْحمْ من أنابا

وابدأ العمرَ الجديدْ بطاعة الله المجيدْ
وصلاةَ الليل فاشهدْ تنجُ في يوم الوعيدْ

اُشكرِ المولى دواما وكنْ ممّنِ استقاما
فغداً تصبحُ ممن في الفراديس أقاما

وعلى الإسلام فاثبتْ واعبدِ الله تعالى
واصحبِ الأخيار تنبتْ بعطاءٍ يتوالى

وأطعْ خير الأنام سيدَ الرسْل الكرام
واتّبعْ سنتَهُ ترَهُ يومَ الزحام

وبتلاوةَ القران والذكر بالقلب واللسان
تذُقْ حلاوة الإيمان وتتحقق بالإحسان

[/tcontent] [tcontent class=”” id=”eng”]

Repent

A poem by Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi

Repent, repent, repent and cry
Open your hands; pray and try
Beseech Allah; and say here am I
Have mercy on me before I die

Start your life anew today
And throw the wrong of the past away
Prepare good works for the Final Day
And when God commands you, hear and obey

Thank the Lord by day and night
Walk straight; and keep right
Guided by the Divine Light
To find the Garden at your sight

Embrace Islam and worship the Lord
Allah, the only One adored
Love Him most and step on-board
With His servants for the reward

Believe in Muhammad, the perfect man
The Seal of prophets; from Adnan
Devote for him your life span
In the hope of joining his caravan

Pray to Allah and recite the Quran
Invoke His Names whenever you can
To taste the sweetnes of iman
And reach the station of Ihsan

Originally on http://www.facebook.com/shaykhabulhuda (no longer avaiable)
[/tcontent] [/tcontents] [/tabs]


Ursprunglig text på arabiska & engelska: islam.nur.nu


Sökord: tawba

You may also like...

2 Responses

  1. Amin – och må Han förlåta oss orättfärdiga också.

  2. Må allah förlåta oss rättfärdiga muslimer. Amin