Elefantens år | Ur Profetens Muhammads liv

Profeten Muhammed (fred vare med honom) föddes inom stammen Quraysh i den arabiska staden Mecka. Denna stad hade byggts upp runt Kabah, en byggnad som rests av profeterna Abraham och hans son Ismael (fred vare med dem), till vilka Profeten Muhammeds härkomst kan spåras. Allah hade befallt dem att bygga detta hus, och att använda det till dyrkan av Allah, den ende sanne Guden. Men under århundradena som gick började stammarna av Arabien, samtidigt som de erkände Allah som den Ende Skaparen, mer och mer att vända sig till avgudadyrkan. De hade fyllt och omringade Kabah med statyer, stenar och andra föremål.

Kabah var det som gjorde Mecka till ett centrum för handel och tillbedjan och den gav dess folk ära bland de närliggande stammarna. Under pilgrims-säsongen tog Quraysh emot gäster och delegationer från när och fjärran. Detta gav dem prestige och auktoritet över hela den arabiska halvön och bortom den, och det var nödvändigt för deras affärsintressen att traditionerna kring Kabah bevarades.

Ett år före profeten Muhammads (fred vare med honom) födelse, marscherade en stor armé mot Mecka under befäl av Abrahah al-Ashram, den kristne kungen över Jemen. Deras avsikt var att förstöra Kabah. Abraha hade hoppats att ersätta Kabah, detta centrum för dyrkan och vallfärd för araberna, med en stor katedral han hade byggt i Sanaa. Hans armé på 60 000 män förde även med sig ett antal elefanter. Armén avancerade enhälligt tills att den nådde utkanten av Mecka. Och Quraysh, som var oförmögna att göra motstånd, kunde bara gömma sig i de närliggande bergen och vänta. Försvarslösa och i desperation började de be till Allah så innerligt att Han skulle skydda en plats där de dyrkade Honom.

Vägen låg nu fri för armén att tåga in i Mekka för att attackera Kabah. I frontlinjen gic en enorm elefant som kallades Mahmud. Men Allah ville något annat. Varje gång de uppmanade elefanten att gå mot Mecka, vägrade den att lyda. De slog och högg den med vapen, men till ingen nytta. Då den vände sig i motsatt riktning var den beredd att ge sig iväg, men när den ställdes i riktning mot Mecka knäböjde den och vägrar att flytta sig.

Så började det plötsligen synas stora flockar av fåglar i skyn som höll stenar i sina näbbar och klor. De släppte ned stenarna på armén, så att deras hud revs av och blev infekterades med en sjukdom. Många av angriparna dog på platsen, medan andra, däribland Abrahah, flydde i panik och avled på vägen tillbaka.

Allah nämner detta i följande vers från Koranen:
”Har du inte tänkt på hur din Herre behandlade elefantens följeslagare? Gjorde han inte deras plan omintet? Och han sände mot dem fåglar i flockar och slog dem med stenar av hård lera. Och han gjorde dem som tuggade strån.”[1]

Allah’s försvar av Kabah räknas till ett av de många underverk som är förknippade med Profeten Muhammads födelse. För Profenten Muhammad – fred vare med honom – föddes senare under samma år, som man senare mindes bland de arabsiska stammarna som “Elefantens År”.


Källa: Tafsir till Sura al-Fil
Illustration: Teckningar av Hilmi Nawfi