Trons gåva | Ann-Sofie Henriksson Hatmi

BILJETTEN TILL PARADISET

En påminnelse av Ann-Sofie Henriksson Hatmi

Det som förtjänar vår tacksamhet mer än något annat är att vi fått gåvan av Islam. Att vi lyssnat till och accepterat budskapet i vårt innersta. Att vi fått den biljett som är inträdet till Jannah.

Det är ett mirakel, kanske alldeles särskilt för den som kommer från en annan bakgrund än traditionellt muslimsk, men även för den som fötts där. Varenda liten del av din kropp besitter en oändlig tacksamhet att just ditt hjärta lyssnat till Allahs (subhanahu wa ta’ala) kallelse; tacksamhet över att den en dag får träda in i Jannah.

Parallellt med denna tacksamhet, och kanske på grund av den, ska vi mer än något annat göra du’a för att vi och våra älskade får dö i ett tillstånd av tro. Att den gåva vi och de accepterat, eller som vi hoppas att de ska acceptera, förvaltas och vårdas livet ut. Att ingen av oss tappar biljetten under resan.

Allt annat går att fixa, alla andra synder kan förlåtas och sonas. Biljetten kan vara rispad och skrynklig, men den är ändå giltig. Har vi inte tagit hand om den väl kan det innebära att vi straffas en period i Jahannam för gärningar vi gjort. Men var och en som dör med tron förankrad inom sig, som har en giltig biljett, ser Jannah till slut, det har utlovats.

Förlorar vi biljetten, tappar vi tron från vårt hjärta, slarvar vi bort den gåvan utan att förvalta den; då tillhör vi de eviga förlorarna, den vänstra sidan. De som utan hopp om återvändo kastas i elden för en evig tillvaro i plåga. Den tanken bör göra oss förtvivlade; förtvivlade nog att aldrig upphöra med att säga ’Herre, ge mig tro, ge mina nära tro, fortsätt ge oss tro, upphör aldrig att tala till våra hjärtan, låt oss aldrig få skiljas från Din kärlek och barmhärtighet’.

”Arma, förljugna syndare som, när han hör Guds budskap läsas upp för honom, förskansar sig bakom en högmodigt avvisande hållning, som om han ingenting hört! Låt honom veta att [han skall få utstå] ett svårt lidande! Och för den som, när han får kännedom om något av Våra budskap, skämtar bort det ligger ett förnedrande straff [i beredskap].

Helvetet är dem inpå hälarna och ingenting av det som de har uppnått [i livet] och ingen av dem som de har valt till beskyddare i Guds ställe skall vara dem till någon nytta; ja, ett straff av stor stränghet [väntar] dem.

Denna [Koran] är en vägledning. Men för dem som avvisar sin Herres budskap är ett svidande bittert straff förberett.”
(Koranens budskap 45:7-11)