Profeten Muhammads ädla härkomst | Imam Barzanji

Ur “Mawlid al-Barzanji”
av Imam as-Sayyid Ja’far ibn Hasan ibn ‘Abdal Karim al-Barzanji (d. 1177 H. i Madina Munawwara)
Översatt till svenska av md
Ladda ner som PDF

Jag säger: Han är vår mästare Muhammad, må Allah välsigna honom och sända fred över honom, son av Abdullāh; son av ‘Abd al-Muttalib vars namn var Shaybat al-Hamd, eftersom hans höga karaktär lovordades; son av Hāshim, vars namn var ‘Amr; son av ‘Abd Manāf vars namn var Mughīrah, som var hög i status; son av Qusayy vars namn var Mujammi’. Han kallades Qusayy därför att han befann i Qudā’ah, landet långt bort i fjärran, tills Allah den Upphöjde förde honom åter till Haram (det heliga området i Makkah) i Hans beskydd; son av Kilāb vars namn var Hakīm; son av Murrah; son av Ka’b; son av Lu’ayy; son av Ghālib; son av Fihr vars namn var Quraysh, och från honom härstämmar Qurayshs ätt. Före honom var Kinānī, vilket många (av de lärde) är överens om; Kinānī var son av Mālik; son av Nadr; son av Khuzaymah; son av Mudrikah; son av Ilyās, som var den förste att offra kameler inne i al-Haram. Från hans länder hördes Profeten, må Allah välsigna honom och sända fred över honom, nämna Allah och säga: “O’ min Herre här är jag, till Din tjänst”; son av Mudar; son av Nizār; son av Ma’add; son av ‘Adnān. Detta är en tråd vars dyrbara juveler träts på av den fulländade Sunnans hand. Att spåra ‘Adnāns härkomst till Allah’s vän, Profeten Ibrāhīm, fred vare med honom, var något som Laggivaren (Profeten må Allah välsigna honom och sända fred över honom) avhöll sig från. Enligt genealogerna råder det dock inget tvivel om att ‘Adnāns börd kan spåras tillbaka till den som offrades, Ismā’īl, där vår mästare Muhammads släktled slutar.

Vilken vackert halsband är inte detta, vars pärlor tindrar likt de lysande stjärnorna på himlen. Och varför skulle det inte vara så, när den utvalde, mest ärade Mästaren (Profeten må Allah välsigna honom och sända fred över honom) är bland dem!

En börd som når höjder av ornament,
utsmyckad som ett halsband
från Geminis stjärnkonstellation
O’ vilket utsökt smycke av ledarskap och prakt!
I vilken du (O’ Muhammad)
är dess välbevarade juvel!

Hur nobel är inte den börd vilken Allah den Upphöjde har renat från Jāhiliyyahs omoral. Det har förmedlats av Zayn al-‘Irāqī i hans ‘Mawrid al-Haniyy’:

Allah har bevarat Muhammads ära
och hans nobla förfäder till skydd för hans namn,
de lämnade omoralen och erfor aldrig dess skam
från Adam och ända fram till hans far och mor

Profetskapets klara ljus emanerar från deras upplysta ansikten. Hans fullmåne visade sig i hans farfar ‘Abd al-Muttalibs och hans far Abdallāhs anleten.

O’ Allah må du parfymera hans ärade grav
med väldoften från välsignelser och fred.
O’ Allah välsigna honom och sänd Din fred över honom!


Kalligrafier ur boken “The Barzanji Mawlid: The Jewelled Necklace of the Resplendent Prophet’s Birth” utgiven 2009 av Al-Manaqib Publications