S. Barakat: Introduktion till Aqida 2012

Sheikh Salahuddin Barakat:
Introduktion till Sunni ´Aqida

Sh. Salahudin Barakat har lektioner Varje lördag och söndag kl. 18-19
i Förening Samerkand, Videdals Torg 5, Malmö
Dessa föreläsningar spelades in ht-2012

Presentation av Sidi Salahuddin Barkat
Youtube spellista Aqida 2012
Alla kurser
Inlägg på rahma.se

Lektion 1: Introduktion

Söndagen den 29 september 2012
Inledning: Definition av begreepp som ¨Aqida, Fiqh, Sifat, Kalam. Vad är ett bevis? Varför behövs denna vetenskap? Måste alla vara experter i trosläran? Vad behöver den enskilde veta? Vilken plats har bevisföring och argumentation i trosläran?

Lektion 2: Definitionen av Ahl as-Sunnah wal Jama’a

Lördagen den 6 oktober 2012
Sidi Salahuddin Barakat föklarar här begreppen Salaf och Ahl al-Sunnah wal-Jama´a, uppkomsten av den Islamiska vetenskaperna, problematiken med att åberopa “salafs förståelse”, karaktären av khawarij, och den rätta betydelsen av hadithen om att Umman kommer att splittras i 73 sekter.

Lektion 3: Om utvecklingen av Ahl as-Sunnahs troslära

Lördagen den 13 oktober 2012
Sidi Salahuddin Barakat talar i denna föreläsning om hur Ahl as-Sunnah wal Jamaahs troslära utvecklades genom åren. Han tar upp tre huvudsakliga trender som påverkade denna utveckling, och hur Ahl as-Sunnahs ‘ulama delades in i två grupper i fråga om hur man skulle bemöta dessa trender.

Lektion 4: Ahl as-Sunnahs metodik för att härleda troslära

Lördagen den 20 oktober 2012
Sidi Salahuddin Barakat går igenom vad Sunni troslära grundar sig på, vilka typer av bevis som godtas för att härleda trossatser,skillnaden mellan khabar mutawatir och khabar ahad, om varför inte varje sahih hadith kan läggas tillgrund för ´aqida.

Lektion 5: Om intellektets roll i trosläran

Lördagen den 10 november 2012

Från spellistan nurdotnu: Sidi Salahuddin Barakat – Aqida

Aqida 2012
Fiqh 2012

[xdo_widget id=”youtubechannelgallery_widget-5″]

[xqfc class=”displaycontent” taxonomy=”kurser” term=”barakat-aqida-2012″ thumb=”yes” excerpt_length=”100″ excerpt=”yes” include_date=”true” date_format=”Y-m-d”]2012 Aqida-lektioner:[/qfc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.