Terrorism hör inte hemma i Marocko

TERRORISM HÖR INTE HEMMA I MAROCKO
لا مَكَانَ لِلْإِرْھَابِ فِي المَغْرِبِ
Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
PDFBild

Det är med stor sorg och bedrövelse som vi tog del av den tragiska nyheten om mordet på de två unga kvinnorna Louisa Jespersen från Danmark och Maren Ueland från Norge i Atlasbergen utanför Marrakech. Vi vill uttrycka vårt djupaste beklagande och uppriktiga deltagande till offrens familj och vänner, och vi berömmer de marockanska myndigheterna för att framgångsrikt ha gripit de terrorister som begått detta groteska brott.

Som religiösa ledare är det vår plikt att fördöma detta nedriga dåd i starka ordalag. Tyvärr utnyttjas Islam av olika terroristgrupper, som förvrider dess heliga texter och manipulerar dem i enlighet med sina sjuka sinnen. Det finns inget som helst utrymme i islam för att rättfärdiga sådana terroristdåd. Vi fördömer dödande av oskyldiga människor var det än må vara i världen, särskilt om det görs i religionens namn.

Marocko är ett fredligt samhälle som har en lång tradition av att välkomna främlingar. Dess folk är öppna, vänliga och gästfria. Deras förståelse av islam är balanserad och återspeglar islams rikedom och dess grunddrag av kärlek, godhet och öppenhet. Dessa karaktärsdrag har gjort det svårt för ISIS och andra terroristorganisationer att etablera sig i Marocko. Därför är denna terroristattack tragisk, eftersoms den inte reflekterar något som har med Marocko eller dess folk att göra.

Marockos tillämpning av islam vilar på fyra grundelement, som också är kännetecknande för den konventionella huvudfåran inom islam. De utgör ett skydd för varje muslimskt samhälle mot att falla offer för den extrema ideologi som leder till terrorism. Dessa fyra grundelement är:

  1. De bekänner sig till Ash’ari-skolans teologi
  2. De följer den Malikitiska lagskolan
  3. De utövar sufismen, vilken är den andliga aspekten av islam, med fokus på själens fostran, hjärtats renande och självförbättring.
  4. De fullföljer sin Bay´a – trohetsed – till statsöverhuvudet, vilket förhindrar anarki och uppror mot staten.

Dessa fyra element är avgörande för att kunna motarbeta våldsbenägen extremism och grundläggande för att etablera trygghet och säkerhet i religionen.
Man kan konstatera att terrorism, och speciellt ISIS, frodas i miljöer där dessa fyra element saknas. Dessa fyra är nämligen extremismens antites, som står i direkt motsats till de element som extremistisk ideologi är baserad på:

  1. Den bestrider Ash’ari-skolans teologi
  2. Den motsätter sig de fyra Sunni lagskolorna
  3. Den är fientligt inställd till sufismen
  4. Den legitimerar uppror mot staten

Denna isolerade terrorattack kan inte och bör inte förringa det faktum att Marocko förblir ett fredligt samhälle, ett säkert turistmål och en ledfyr av hopp i kampen mot terrorismen – och vi noterar med beröm den marockanska säkerhetstjänstens lyckade insatser med att förebygga och förhindra dussintals terroristattacker innan de hunnit förverkligas.

Vi ber för offrens själar och för fred och framgång i Marocko och runt om i världen.