Att lyda sina föräldrar | Sh. M. Yaqoubi

Fråga

Mina föräldrar är stränga mot mig och min far skriker på mig; vad kan jag göra?

Svar

av Shaykh Muhammad al-Yaqoubi

Du ska inte bråka med din far och aldrig höja rösten mot dina föräldrar eller äldre bröder och systrar.

När din far talar till dig bör du lyssna på honom på bästa sätt, med sänkt blick och utan ögonkontakt.

Du bör aldrig argumentera med honom även när han har fel, och om han ber om dina tilgångar så ger du honom utan att känna bitterhet och utan att fråga varför. Dörren till Paradiset öppnas genom lydnad mot dina föräldrar. Det är nyckeln till välgång och ett lyckligt och långt liv. De som inte lyssnar till sina föräldrar och ofta gör dem arga kommer att få kämpa sig igenom liv och arbete för att kunna överleva. Men de som lyder sina föräldrar och tjänar dem vid deras fötter kommer att upptäcka ett överflöd av rikedomar i sina liv utan ansträngning. Du är inte ansvarig för dina föräldrars vägledning utan du är ansvarig för ditt beteende gentemot dem. Kom ihåg att även en suck eller tung utandning av missnöje som svar till vad de befaller dig att göra är en synd och en stor sådan.

Allah den Allsmäktige säger:

“Säg då inte (så mycket som) ‘uff’ till dem”


Ursprunglig text (engelska): http://www.facebook.com/shaykhabulhuda
Översatt till svenska av: li/bmk, se islam.nur.nu


You may also like...

5 Responses

  1. “Du är inte ansvarig för dina föräldrars vägledning utan du är ansvarig för ditt beteende gentemot dem.” !!

  2. Vad jag har förstått så är ens tillgångar ens föräldrars tillgångar och inte ens egna. Iallafall vad jag har förstått enligt Hanafi skolan.

  3. Så då funkar det inte som svaret på frågan påstår?

  4. Nej det är p.g.a. krig och illegitima uppror, shabab et al – och de lyder troligen inte sina föräldrar.

  5. Det är därför fattigdomen är så utbredd i Somalia, Irak och Afghanistan? De lyder inte sina föräldrar?