Profetens välsignade sandalerSymbolisk bild av Profetens (s) välsignade Sandaler i Darwishiyya-moskén, Damaskus

I Darwishiyya moskén i Damaskus finns en symbolisk avbildning av Profetens (fred vare med honom) välsignade sandaler, med två poesirader inskivna i kakel. Versaderna betyder ungefär:

O du som betraktar bilden av Profetens Sandal
Kyss utan högmod Sandalens symbol,

Och låt ditt ansikte röra den sko som berörts
av Profetens fot då han morgon och afton gick ut.

Många stora Ulama och hadith-mästare har skrivit böcker och samlat dikter om företrädena hos Profeten Muhammads (salla Allah ‘ aleihi wa sallam) sandaler. Och det finns en tradtiion bland hadithmästarna att rita av Profetens (salla Allah ‘ aleihi wa sallam) sandaler och bevara bilden hos sig för tabarruk (välsignelser).

Ett par av Profetens (salla Allah ‘ aleihi wa sallam) sandaler tillvaratogs av Banu Hadid och fördes senare till Damaskus. När Dar al-Hadith inrättades i Damaskus på 600-taet H., förvarade man sandalerna ovanför dess mihrab (bönenisch). Ulama reste långväga för att se dem, och ta med en bild av dem tillbaka till sina hemländer.

När Imam al-Fakhani fick syn på sandalerna reciterade han:

Om Majnun Layla tillfrågades: Föredrar du
att förenas med Layla, eller världen med all dess skatter
Så skulle han svara: “Stoftet under hennes sandaler
är min själ kärast, och det läker såren av alla prövningar.”


Sammanställt av bmk

Referenser:
1. Dar al-Hadiths hemsida (arabiska) http://daralhadith.com
2. Sh. Gibril Haddad: Dar al-Hadith al-Ashafiyya damas.st, alternativ länk: islam.nur.nu
Sandal Of The Prophet- Heavenly peace and blessings shower upon him
3. Notes from Imam Ahmad al-Maqarri al-Tilimsani’s voluminous book on the Radiant Sandal of the – Prophet, May Allah shower peace & blessings on Him http://scholarspen.blogspot.com/
Se även: islam.nur.nu