Vad är Tasawwuf | Sh. M. Yaqoubi

Definition av Tasawwuf

av Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
Översättning: bmk


1.Definition:
– Tasawwuf är
– Sann dyrkan av Allah på det sätt som behagar Honom, med de medel som behagar Honom.
– Att handla i enlighet med kunskapen.
– Att tillägna sig goda karatärsegenskaper och göra sig av med dåliga

2. Ämne:
Ämnet för tasawwuf är Allah – dvs. hur man kan lära känna Honom.
Eller: Hjärtan och själar , dvs. hur de renas.

3. Dess frukter (nytta):
– Renandet av hjärtat,
– att lära känna världarnas Herre, och
– att uppnå nivån av Ihsan.

4. Dess företräden:
Tasawwuf är en nobel disciplin som har stora föredräden. Dess förnämlighet beror på ämnet: Ihsan, som utgör en av av religionens tre nivåer, nämligen den högsta.

5. Dess förhållande till andra discipliner:
Tasawwuf utgör grunden fär Shari`a. Utan den blir människans gudstjänsthandlingar ofullkomliga. Den utgör kärnan i Koranen och Sunnan, och den är vävnaden i en muslims andliga liv.

6. Benämning:
Ordet tasawwuf härleds från ordet suf (ylle). Tasawwuf har varit känt under detta naman sedan andra århundradet efter HIjra, dvs. sedan salafs tid. Den kallas ofta `Ilm al-Suluk (resande), `Ilm al-Ihsan, `Ilm al-Tarbiyya (förfining) eller `Ilm al-Tazkiyya (renande).

7. Dess grundare:
Grundaren till denna kunskapsgren är givetvis Profeten (fred och välsignelser vare med honom). Många hadither framhåller den andliga deimensionen i en muslims liv. Den tidigaste lärde som gick in i detalj på dett var al-Hasan al-Basri.

8. Dess källor:
Tasawwuf härleds ur Koranen och Sunnan. Uttalandena från de stora lärda utgör en rik skatt för både sökare och mästare.

9. Bedömning enligt Shari`a:
Att utöva tasawwuf är fard (obligatoriskt), eftersom ingen människa utom Profeterna är fri från synd . Imam Abul Hasan ash-Shadili sade:

مَنْ لَمْ يَتَغَلْغَلْ فِي عِلْمِنا هذا ماتَ مُصِراً عَلَى الكَبائِرِ وَهُوَ لا يَشْعُر

”Den som inte noggrant tar till sig denna kunskap kommer att dö medan han är fången i våra synder utan, att vara medveten om det.”

10. Frågor som behandlas:
Tasawwuf behandlar några av kärnfrågorna i religionen, såsom Ikhlas (uppriktig dyrkan); Sidq (sannfärdighet); Wara` (försiktighet i religionen); Khushu´ (sinnesnärvaro och medvetenhet); Tawakkul (att förlita sig på Allah); Zuhd (asketism); Mahabba (kärlek) – liksom deras motsatser, vilka kallas för hjärtats sjukdomar, såsom ouppriktighet, hyckleri, arrogans, habegär etc. Den tar också upp subtila ämnen som tankeflykt, hjärtats tillstånd, ingivelser. Ett av dess viktigaste ämnen är dhikr (åminnelse av Allah) och företräden i dhikr. Ett annat är Sheiken och hans kvalifikationer, lärjungen (muriden) och dennes adab.

Grundläggande verk om Tasawwuf:
1. Skönheten hos de rättfärdiga (Hilyat al-Awlia) av al-Hafiz Abu Nuaym al-Asfahani
2. Återupplivandet av de religiösa vetenskaperna (Ihya Ulum al-Din) av al-Imam al-Ghazali
3. Al-Risalah av Imam Abul Qasim al-Qushayriy
4. Aforismerna (al-Hikam) av Sheikh Ibn `Ata Allah al-Sakandari
5. Uppenbarelser av det okända (Futuh al-Ghayb) av Sheikh `Abdul Qadir al-Jaylaniy


Svensk text: Kultursällskapet Damas | www.damas.st © 2012
Källa: islam.nur.nu
Se även: facebook.com


You may also like...