Om papperspengar | Sh. Nazim Qubrusi

PAPPERSPENGAR ÄR HARAM – HIMMELSK HYLLNING AV GULD OCH SILVER

Transkribering av Sohbet av Shaykh Nazim al-Haqqani al-Qubrusi, Lefke, Cypern, 07.09.2010
Översatt till svenska av: Anonym

Bismillahi Rahmani Rahim

(Mawlana Shaykh reser sig)
Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah, Laa ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah `alayhi salaatullah wa nahnu `abeedullah faq bal maadhiratanaa yaa Rabbanaa yaa Khaliqunaa yaa Raaziquna. Anta ‘l-Hadi Anta ‘l-Haqq laysa ‘l-Hadee illa Huwa! Shukr yaa Rabbee, shukr yaa Rabbee, shukr alhamdulillah. Tawbah yaa Rabbee, Tawbah yaa Rabbee, Tawbah astaghfirullah. A`oodhu billahi min ash-Shaytan ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem. Thumma as-salaat wa ‘s-salaam `ala jamee`i ‘l-anbiyaa wa ‘l-mursaleen wa man tabi`aa hum bi ihsaan ilaa yawmi ‘d-deen. Allahuma thabitna `ala ‘l-Haqq. Håll oss på Sanningens väg, O Herre! Subhaanak, Subhaanak, Subhaanak, Anta Subhaan, Anta Sultan! (Mawlana Shaykh sätter sig ned)

As salaamu ´alaykum! Hur mår ni idag, ni som lyssnar? När ni samlar så många saker, vad ska ske? Ni samlar dem, men slutligen skall ni lämna dem. Vilken mentalitet har ni? Vad är detta? Vi säger att detta är mentaliteten hos de allra lägsta utav människor, ja. Föreställ dig att det finns ett berg av guld, och kungen fraktar guldet till ett stort torg i staden, och säger: ”O mitt folk! Kom och ta! Kom och ta! Folk springer, de springer. De tar från skatten allt de kan bära hem till sina hus och lägger det där. Vad hände? Vad har hänt med denna guldskatt? Vad har hänt med denna skatt som ni bar från en plats till en annan, och samlade en mindre skatt? Vad gjorde du? Du tar bara så mycket därifrån som du kan bära. Hela dagen, kanske hela veckan, så är du upptagen med att bära dessa skatter hit. Sedan blir du trött. Vad hände? Ingenting hände. Bara det att du arbetade som en åsna genom att flytta en skatt från en plats till en annan. Vad har förändrats i ditt liv. Varför springer du?

O lyssnare! De uppmanar mig att fråga er, vad är valutaomväxlingen för pengar på internet idag?

– Igår var det 100 000 turkiska.

– Säg inte turkiska pengar, ya Shaykh. Du borde säga att dessa pengar var amerikanska dollar. Amerikanska dollar tappar också deras värde. Bättre att samla och spara, misri somna inte, vi springer efter Euron. Euron är bättre men, ”O min broder, Euron är också alltid satt i förändring, vi borde spara engelska pund.

– Yes, sir, men jag tror guld är bättre.

– Det kvittar. Du säger bättre. Jag säger att det kvittar om du kommer med engelska sterling, engelska pund, så att du lättare ska kunna använda dem, och om du sparar, spara i riktiga pengar, guld används, du borde spara papperspengar.

O min broder, vem är det som kommer med papperspengar? Tror du att du hörde om papperspengar på din fars tid eller din farfars tid?

O min broder, jag har inte hört något annat än att de använde guldmynt, det var värdefulla pengar. Man kan säga att det var pengar.

Jag har aldrig hört talas om papper. Och folk säger att det är en finanskris. Vad är orsaken? Det är för att nationerna följer shaytaniska idéer och shaytaniska projekt, att de inte använder guldmynt. De lägger dem i väskan och använder papperspengar. Papperspengar är lätt för människor att använda. Därför är huvudorsaken till den ekonomiska krisen just papperspengar.

– O min broder! Du är så smart, du måste vara en räddare för nationerna på grund av dina goda idéer.

– Ja, det är sant, men hur kan vi bära runt på guld hela tiden? Papperspengar är lättanvändbara.

– Ja, det är lätt, men det är inte något som hjälper ekonomin.

– Om jag ger dig papperspengar så att du kan äta, skulle du gilla det?

– Nej, jag skulle inte gilla det?

– Om jag ger dig gräs eller papperspengar att äta. Vilken är bättre?

– O min broder! Gräs är mycket bättre, vi kan äta detta, men gällande dessa papperspengarna, jag kan inte äta dem!

Och folk nuförtiden hävdar att det är en ekonomisk kris, och miljoner ekonomer söker efter ett sätt att rädda människorna undan den ekonomiska krisen, men de kommer aldrig fram till den verklige räddaren. De söker alltid att finna en väg genom papperspengarna.


Den Himmelske Herren har skänkt värde till två mineraler, den ena är guld och den andra är silver och Han befaller oss att använda guld och silver. Om ni lämnar detta, så kan ni falla i en sådan kris att ingen kan rädda er. Nu springer alla för att finna en lösning. Använd era förstånd!

O ’ulama! Varför ber ni inte er muluk att säga ”Använd inte papperspengar”. Säg inte, ”Detta är fem riyal, detta pappret är tio riyal, detta pappret är ett hundra dirhams”. Nej, allt det som mänskligheten ber att vår Mizan ska förändra, de himmelska måtten, det kommer inte leda till deras framgång, utan kommer bara låsa fast dem. Folk måste använda guld och silver och sälja, då om bara 40 dagar kommer den finansiella krisen vara över. Om de insisterar på att inte använda guld och silver, då kommer vi efter 40 år inte ha rest oss ännu. Allah den Allsmäktige ger förstånd med god förståelse. De himmelska böckerna vägleder människans liv på denna planet; de tar böckerna och sätter upp dem och säger, ”Vi ska inte använda de himmelska reglerna för vi har nya regler i enlighet med våra förstånd och vår mentalitet, och vi kan göra allt, vi kan spara, vi kan ta hindra varje kris, och först av allt den ekonomiska krisen!” Men ni kan inte göra så!

O Salafi ’ulama! Ni hävdar att ni är de heliga, och att ni är närmst Himlen och de himmelska reglerna. Varför löser ni inte detta åt mänskligheten? Det finns säkra sätt, så varför gör ni inte detta? Även i era länder är det en ekonomisk kris. Allah den Allsmäktige har skänkt er oräknerliga skatter av guld och silver, och äkta värde för mänskligheten, men ni använder inte detta utan ni använder papperspengar. Det är haram. Och ni hävdar: ”Vi är folket av amr bi’l-ma’ruf”. Om ni tror att det vi säger sannerligen är en himmelsk befallning, varför befaller ni inte det? Varför hindrar ni inte folk, och hindrar era kungar eller amirer eller shaykher?

Varför säger ni inte, ”Använd inte papper, det är förbjudet, haram”. Ni lurar folk genom att köpa och sälja. Varför säger ni inte att ni har amr bi’l-ma’ruf nahy ’ani’l-munkar, och hindrar folket från det felaktiga och att framföra sanna ting. Det är ett bombardemang av era galna idéer. Var är folket av amr bi’l-ma’ruf? Säg! Wahhabis och amr bi’l-ma’ruf folket, ni måste säga att papperspengar är haram! Om ni inte säger detta, så kommer ni vara Satans agenter, och ni kommer arbeta för Shaytan och inte för Allah den Allsmäktige. Khaaf Allah! Frukta Allah!

O folk! De som hävdar “Vi är folket av amr bi’l-ma’ruf wa nahy ‘ani’l-munkar”. Varför använder ni papperspengar? Var Profeternas sigill (s) en man som använde papper eller guld och silver? Den Himmelske Herren har gjort takreem, hedrat, till dessa mineraler. Han har från Himlen inte hedrat järn och tenn utan guld och silver. Varför yttrar ni inte nyckeln så att ni räddar alla nationerna från dåliga villkor och räddar dem undan denna kris? Tala sanning! Profeternas sigil (s) gör detta klart genom Koranen, för att skapa ett system för livet och det bästa levnadsmönstret och måtten, att använda guld och silver. Detta är amr bi ‘l-ma`roof wa nahiyy `ani ‘l-munkar, så varför säger ni inte detta till era kungar? De använder allesamman papperspengar och det finns hundra trick att ta guldet från folket, att ta det och spara det, vad är detta? De lägger guld på hög, men inte papperspengar. Varför använder ni inte guld i er handel med folk, och köper och säljer med guld och silver? Och ni säger, ”Vi är ’ulama”. Ni är inte ’ulama! En sann ‘alim säger sanningen och följer sanningens väg!

O muluk (kungar), shaykhs, umara (furstar) och andra! Ni måste följa Shari’at Allah, de himmelska reglerna. Det är inte en himmelsk regel att använda papperspengar, nej! Nu kommer det att anlända en kung som kommer samla alla papperspengar och bränna dem och återinföra guld och silver på deras rättmätiga plats! Det är islam! Alla nationer och alla folk kommer förstå vilka himmelska befallningar som kommer. Ni kommer aldrig kunna rädda människor undan den ekonomiska krisen förrän ni bränner eller kastar bort alla papperspengar och ersätter dem med guldmynt och silver och koppar. När ni gör detta, kommer ni finna att ni inom 40 dagar är räddade undan envar ekonomisk kris. Om inte, ni kan skriva det eller det andra som kommentarer till situationen men den enda vägen är att använda guld och silver, de hedrade mineralerna. Bland mineralerna är guld och silver hedrade.

Marhaban, yaa marhaban, yaa marhaban `ulama! Var är de ‘ulama som ska ge dessa fatwas? Var är muftin? Azhar ash-Shareef, var är ni? Vad är er position? Varför talar ni inte ut? Ni sover och säger, “Bläddra över denna sida, titta inte på denna sida, bläddra till en annan sida”. Nej, ni är ansvariga för alla problem som drabbar folket, eftersom ni inte pekar åt vägen som räddar folket ut ur den ekonomiska krisen, och ni bevittnar hur miljarder människor faller in i fattigdom, utan något i deras fickor!

O Folk! Ta er i akt för de himmelska befallningarna! Kom inte med värdelösa regler som ni själva hittat på. Lämna dem och använd er av de himmelska befallningarna så att ni kan räddas här och i det efterkommande. Må Allah förlåta oss genom den mest ärorika, Profeternas sigill, Sayyiduna Muhammad (s).

(Mawlana Shaykh ställer sig upp och sätter sig sedan)

Fatihah.

(35 minuter) Det vi säger är lätt att förstå. Vi använder inte komplicerat språk, nej. Shari’at Allah, de himmelska befallningarna är lysande och klara, men Shaytan gör så människor inte förstår. Jag hoppas att den Himmelske Herren sänder någon som kan lära folket, och leda dem, och som har speciella krafter och som får bort alla dem som arbetar mot de himmelska befallningarna.

(Mawlana Shaykh ber två raka`at Salaat ash-Shukr.)


Källa: http://www.yanabi.com


You may also like...