“O ni som tror: Undvik misstänksamhet!”

Om att tro gott om andra och undvika misstänksamhet

Av Usman Mabco
Översatt tills svenska av Abdussalam Nordenhök

Missförstånd kan uppstå genom att en person bär på waswasa. Ibland är det så att Shaytan totalt erövrar en persons sinne och sänker honom lägre än en munafiq eller en som vill stoltsera med sina goda gärningar. Med andra ord, han förvandlas till en shaytan klädd i mänskliga kläder, och han gör så som Shaytan befaller honom genom viskningarna. Ibland är det så allvarligt att Shaytan kontrollerar vissa människors hjärtan. Den allra värsta waswasan är den som leder till att den drabbade personen börjar misstänka allt och alla. Först plågas han av dåliga tankar. Misstänksamhet är från Shaytan. Det inleds genom att Shaytan börjar med små ting, men så fort han bjuds in så tar han personen ifråga till den lägsta nivån i Helvetet. Shaytan nöjer sig inte med mindre. Ytterligare, Shaytan hånar den drabbade och kommer säga: ”Det är inte jag som lett dig till Helvetet, det är du själv”. Misstänksamhet, som föds genom waswasa, börjar i de små tingen men när det väl befäst sig så eskalerar det.

Misstänksamhetens största fara är att det leder till synd eftersom den som göder sin misstänksamhet kommer se alla andra som syndare och bara se dålig moral var han än tittar.

Den misstänksamhet som i sig själv är en synd är då den drabbade tillskriver andra muslimer dåliga avsikter. Det är förbjudet för en muslim att projicera sina egna dåliga tankar på sina bröder utan tydliga bevis eller orsak. Grunden är att alla är oskyldiga till brott så länge motsatsen inte har bevisats och den blotta misstänksamheten får inte leda till att oskyldiga muslimer anklagas.

Likt silkeslarven kommer den som göder tvivel och waswasa och hyser dåliga tankar om andra till slut att kväva sig själv till döds. Människor! Tala inte om folks inre tillstånd utan kunskap. Anta inte det värsta om andra. Misstänk inte andra. Dina ögon, dina öron, och era hjärtan kommer tillfrågas på Domens dag om denna misstänksamhet och vad den grundade sig på.

Islam strävar efter att bygga ett samhälle som baserar sig på tillit och samvete och inte på tvivel, misstänksamhet, anklagelser och dåliga tankar om andra.

Allah den Allsmäktige säger:
”O ni som tror, undvik misstänksamhet, en del misstänksamhet är sannerligen synd!”

Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, sade:
”Undvik misstänksamhet, för att yttra misstänksamhet är den mest lögnaktiga formen av tal” (al-Bukhari).

Mänsklig svaghet är sådan att ingen går fri från att misstänkas från det ena eller det andra. Men ingen får ge efter för sådana tankar om andra eller handla enligt sina dåliga tankar, så som hadithen säger:

”Om du misstänker någon, fullfölj det inte!” (al-Tabarani)

Misstänksamhet förstör relationerna mellan människorna, alldeles speciellt om det baseras på hörsägen och svaga bevis. Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, har talat i klara ordalag om missriktad misstänksamhet och klart och tydligt befallt oss att undvika det.


Källa: Okänd
Ursprunglig artikel: “Suspicion in Islam” by Usman, Mabco Petroleum
Illustrationer: http://www.flickr.com/photos/31351001@N02/with/2975465025/