Om själens styrka | Sh. Nazim Qubrusi

VI ÄR ALLAHS STÄLLFÖRETRÄDARE I DENNA VÄRLD

Utdrag av boken “Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare”
Av Sheikh Nazim al-Haqqani al-Qubrusi
Översättning från turkiska: Pelin Arikan
Svensk språkgranskning: Ann-Catrin Nilsson
Info & beställning: Thurayya Boktjänst

Kroppen är mycket svag. Själen är otroligt stark. Människan är oförnuftig när hon försummar den sanna källan till kraft och vill hämta styrka från teknologin. Den kraft teknologin kan ge dig kanske räcker för att förstärka din kroppsliga styrka, men den kraft din själ har är oerhörd. Denna kraft är ofantlig och inget teknologiskt mått räcker för att mäta den. Mätinstrumenten kollapsar och sprids omkring. Människan uppfattar inte att hennes ställning bland alla andra varelser är härskarens. Om vi förstod detta skulle alla tilltala varandra “ers höghet” och visa varandra hänsyn och respekt. När vi har tillgång till denna oerhörda kraft är vi Guds ställföreträdare (kalif) i denna värld. Att vara Guds kalif är inte en lätt uppgift. Den kräver en ofantlig kraft och den har blivit dig given, men du är inte redo att sätta igång den. Därför är den låst och oåtkomlig för dig. När kommer du att vara redo för denna väldiga kraft? Det är profeterna eller deras arvtagare som ska undervisa dig och de kommer att göra klart för dig hur du ska använda den. Det är när du brukar den som du blir en kalif i den här världen. Ingenting berör dig då, stör dig eller bringar dig ur fattningen. Du kommer inte att vara under någons inflytande eller påverkas av något och du kommer att representera en väldig makt.

Å ena sidan är vi svaga och betydelselösa och å andra sidan är vi, genom den andlighet som Gud har skänkt oss, starka och kraftfulla. Vår styrka kan inte mätas med mått som anges med siffror. Svagheten ligger i vår fysiska kropp. Kraft och auktoritet finns i din själ, i det andliga. Du kan inte röra vid elektriciteten och lika lite kan du röra vid din andlighet. Ingen kan röra vid den. Om satan skulle röra vid den skulle den förstöra satan.

Vi bör värna om vårt andliga liv och anstränga oss för att uppnå den nivå där vi får makt över det. Denna skatt kommer att ges till den som förmår vakta och skydda den. För dem som inte kan det kommer skatten att förbli oåtkomlig. Den som inte förmår bevaka sin juvelerarbutik och hindra tjuven från att komma in blir tvungen att slå igen affären. Det är den som kan skydda affären som kommer att sitta där. Vem som än kommer till affären kommer han att sitta kvar. Kort sagt, var sådan att du kan skrämma satan. Då kommer din andliga kraft att öka och ges till dig i den mån du har behov av den. Om ett helgon, en Gudsvän, utövar sin makt, sin himma, skulle den som välsignades med denna hjälp bli i stånd att slänga upp hela världen i skyn, som en boll. Någon säger:

– Ge oss av din andliga kraft, himma, och hjälp oss!
– Vilken andlig hjälp och kraft vill du ha? Det är så litet du vill ha. Vad ska du göra med den?
– Jag vill ha av din himma för att få godkänt på min tentamen säger en student.

Om ett helgon skulle ge denna lilla del av sin himma skulle det inte finnas en enda student som inte klarade sin tentamen. Alla skulle klara sig utan att ens titta i sina anteckningar. Andlig kraft kan inte mätas med mått. Himma måste fördelas bland alla, eftersom den skulle få en ensam individ att helt kollapsa om den gavs bara till honom. Med bara denna lilla del av andlig kraft kan miljoner människor upprätthållas. Må Gud inte hålla oss, Sina tjänare, långt borta från Sin välsignelse, Sin baraka, eller vända Sig bort från oss och utestänga oss från Sin kärleksfulla omsorg!

Han är den ende härskaren. Alhamdulillah! Vi är Hans tjänare. När Gud kallar oss för ”Mina tjänare” har vi svaga människor därigenom förlänats stor och evig ära. Föreställ dig ett mycket kraftfullt flygplan lika stort och kraftfullt som ett flygande slott och som rymmer femhundra personer. Du eller jag kan inte styra det. Det är förste kapten som ansvarar för det. Inte ens andre eller tredje kapten kommer att tillåtas styra det. Detta är förste kaptenens uppgift. Han litar inte på de andra kaptenerna. Förste kapten är starkast. Han kommer att få kontroll över planet.

Kraften i vår andlighet är oberäknelig. Vi kommer att ges denna styrka och makt bara i den mån vi förmår bevaka och skydda den.


Utdrag av boken “Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare”
Presentation, info & beställning:: http://publications.thurayya.info


You may also like...