Mannens slöja

Mannens slöja

Ur Imam al-Bajuri: Al-Mawahib al-Laduniyya ´ala al-Shama’ili al-Muhammadiyya
Kultursällskapet Damas © bmk

I hadithsamlingen “Al-Shamail al-Muhammadiyya” av Imam al-Tirmidhi finns ett kapitel som består av en enda hadith: Kapitlet om Profetens (salla Allah ‘aleihi wa sallam) täckande av huvudet med en slöja (باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم).

Hadithen, som berättas från Anas Ibn Malik (må Allah vara nöjd med honom), lyder:

كان رسول الله صلىا الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات
Allahs Sändebud (må Allah välsigna honom och hälsa honom med fred) brukade använda Qina´ så mycket att plagget liknade en oljehandlares.

Taqannu´ betyder att svepa in huvudet, dvs. att täcka huvudet och en stor del av ansiktet med en Qina´ – en slöja likande den som kvinnor bär. Den placeras antingen ovanför turbanen, för att skydda huvudet mot hetta och köld, eller under den för att skydda turbanen mot olja som man lagt i håret. Imam al-Bajuri, som skrivit en av de mest kända kommentarerna till denna hadithsamling (Al-Mawahib al-Ladunniyya) ägnar detta kapitel några tänkvärda kommentarer, som återges nedan.

Ibn Mas´ud säger enligt en hadith som bedöms som sahih och marfu´:

التقنع من أخلاق الأنبياء
Taqannu´ (att täcka huvudet) tillhör Profeternas goda karaktär.

Och enligt en annan rapport:

لا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله
Endast den som söker fulländad visdom i sitt tal och handlande täcker sitt huvud.

Av detta kan man dra slutsatsen att de lärda bör ha yttre kännetecken som utmärker dem, så att man känner igen dem, ställer sin frågor till dem och lyder deras påbud och förbud. Detta är grunden till bärandet av Taylasan (الطيلسان) [en huvudsjal som läggs över huvud och skuldror] och liknande plagg.

Det har många fördelar, t.ex. att det visar skygghet och fruktan inför Allah, eftersom att svepa in sitt huvud är något den gör som är rädd och inte har någon som bistår och hjälper honom.

Det bidrar också till att samla ens inre till eftertänksamhet, ty när man sveper in större delen av ansiktet, upplever hjärtat närvaron av sin Herre, och uppfylls av vittnandet och omnämnandet av Honom, man skyddar sina kroppsdelar från att göra sådant som går emot Allahs befallningar, och sig själv från att följa egots nycker. Därför sägs det bland sufierna:

الطيلسان الخلوة الصغرى
“Huvudduken är en mindre khalwa (isolering)”


Källa: Al-Bajuri: Al-Mawahib al-Laduniyya ´ala al-Shama’ili al-Muhammadiyya sid. 240


You may also like...

2 Responses

  1. Abdussalaam says:

    Ypperligt val att översätta denna. Vi tackar och bugar och sveper om oss med ny närvaro.

  1. 28 December 2012

    […] info här: Male hijab  och Mannens slöja Blog this! Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a […]