Anas b. Malik om Profetens karaktär

Kommentar av Imam Ibrahim al-Bajuri till hadith nr 345 i “Al-Shama’il” av Imam al-Tirmidhi
Översatt av bmk


Anas ibn Malik var tio är gammal när hans mamma tog honom till Profeten Muhammad (välsignelser och fred vare med honom) och bad honom att ta pojken i sin tjänst. Han levde sedan under tio år tillsammans med Profeten, utförde tjänster i hushållet, och följde Profeten på hans resor. Här berättar han att Profeten aldrig under alla dessa år sade ett ovänligt ord till honom eller förebrådde honom eller någonsin visade irritation eller missnöje.


Anas b. Malik (må Allah vara nöjd med honom) berättar:
Jag tjänade Allahs Sändebud (salla Allah ´alehi wa sallam) under tio år, och han sade aldrig “uff” [1] till mig. Han sade aldrig om något jag gjort “Varför gjorde du det?” eller om något jag lämnat ogjort: “Varför har du inte gjort det?” Allahs Sändebud (salla Allah ´alehi wa sallam) var den bästa av människor till sin karaktär. Jag har aldrig rört vid något sammetstyg eller siden eller någonting överhuvudtaget som varit mjukare än Allahs Sändebuds (salla Allah ´alehi wa sallam) hand, och jag har aldrig känt doften av någon mysk eller parfym mera väldoftande kroppslukten från Profeten (salla Allah ´alehi wa sallam).

Ur Imam al-Bajuris kommentar:

Anas b. Malik (må Allah vara nöjd med honom) var tio är när han trädde i Profetens (salla Allah ´alehi wa sallam) tjänst, och han följde honom under tio år i hans hem och på hans resor. Enligt en liknande hadith som återberättas av Abu Nu´aym säger han: “Jag tjänade Allahs Sändebud (salla Allah ´alehi wa sallam) under tio år, och han förolämpade mig aldrig, slog mig aldrig, skällde aldrig på mig eller rynkade på ögonbrynen mot mig. Aldrig (hände det när) han befallde han mig något och jag dröjde med att utföra det, att han förebrådde mig för det, och om någon annan förebrådde mig sade han: Låt honom vara – om något är förutbestämt bli det så.”

Att Profeten (salla Allah ´alehi wa sallam) aldrig sade “Varför har du gjort det?” eller “Varför har du inte gjort det?” berodde pw att han hade en stark och fullkomlig övertygelse om Allahs Förutbestämmande och och att Han låter allt ske enligt Sin plan. Enligt en version av hadithen tillade Anas till sin berättelse: “…utan han (salla Allah ´alehi wa sallam) brukade säga: «Allah har förutbestämt det, och det Han vill gör Han. Hade Han förutbestämt det hade det skett.» ” Därmed bekände han att handlingen kom från Allah och inte egentligen från Anas, ty Han är den ende som utför handlingen, och människan är endast en mellanhand. Att bli arg på någon skapad varaelse för att något hon gjort eller inte gjort står alltså i motsats till fullkomlig tawhid, så som fastlagts i läran om uniciteten i Allahs handlingar [2]. Detta förklarar även fullkomligheten i Profetens (salla Allah ´alehi wa sallam) karaktär: hans tålamod, hans fina sätt att umgås med andra, hans stora fördragsamhet och överseende, att han lät bli att bestraffa försummelser, att han vaktade sin tunga mot att uttrycka irritation eller klagomål mot något skapat, och hur han framkallade samhörighetskänsla hos tjänaren genom att avhålla sig från förebråelser, både (i det han gjort och i det han försummat).

Allt detta gäller med avseende på människan.

Med avseende på Allah visade han däremot inget överseende, utan påbjöd det goda och och förbjöd det otillbörliga, och om något av Allahs förbud bröts steg hans vrede. Därav kan vi sluta oss till att Anas (må Allah vara nöjd med honom) aldrig bröt mot Allahs förbud, och han aldrig under de tio år som han stod i Profetens tjänst gjorde något som skulle medföra att han måste stå till svars infö Lagen, vilket är en stor bragd och ett bevis på hans utmärkta vandel.

Allahs Sändebud (salla Allah ´alehi wa sallam) var bland (min) de bästa människor till sin karaktär – så lyder hadithen orgagrant. Men det är nödvändigt att bortse från ordet min, eftersom han (salla Allah ´alehi wa sallam) had den bästa karaktären av alla människor, inklusive alla Profeter före honom (salla Allah ´alehi wa sallam). Det bästa är därför att utelämna min så att man inte förleds till att tro något annat – även den ordagrann betydelsen inte motsäger detta, ty den bäste är också bland de bästa.

Vad är god karaktär?

God Karaktär har definerats som att umgås med människor på finaste sätt, att möta dem med glad uppsyn och finkänslighet, att uthärda den skada de tillfogar en och ha medkänsla för dem, tålamod och fördragsamhet, att inte förhäva sig över dem eller anse sig förmer än dem, att undvika grovhet, vrede och vedergällning. Vi kan utläsa ur Anas’ ord “han var den bästa människan till karaktären” att det var så Profeten (salla Allah ´alehi wa sallam) var, inte bara mot Anas utan mot människor i allmänhet. Allah, den Upphöjde, har sagt:
“Du har sannerligen en högsint karaktär” (Koranen) [3]

och
“Vore du sträng och hård i hjärtat, skulle de helt dragit sig ifrån dig” (Koranen 3:159) [4]

Profetens (salla Allah ´alehi wa sallam) händer var mjukare än sammet. Det står inte i motsats till andra hadither där hans händer beskrivs som “grova” (shahn), eftersom det senare syftar till hans breda leder. Han (salla Allah ´alehi wa sallam) hade alltså breda handleder samtidigt som hans hand kändes len och mjuk.

Profetens (salla Allah ´alehi wa sallam) kropp var väldoftande som parfym – ja mera väldkoftande än mysk, som anses ha en mest utsökta doften av alla parfymer. Mysk framställs ur stelnat blod från gasellens mage, och det råder samstämmighet bland Sunni lärda om att det är rent (tahir).

[wpspoiler name=”بالعربية ” ]

( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ) بضم معجمة وفتح موحدة ( عن ثابت عن أنس بن مالك قال : خدمت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشر سنين ) كذا في أكثر الروايات ، وفي رواية مسلم تسع سنين ، ولعله أسقط السنة المبتدأة ، وكان عمره حينئذ عشر سنين وسيأتي تحقيقه ( فما قال لي أف ) بضم الهمزة وفتح فاء مشددة وكسرها بلا تنوين وبه ، فهذه الثلاثة مقروء بها في السبع ، وذكر القاضي وغيره فيها عشرة لغات : فتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين فهذه ست ، وبضم الهمزة وإسكان الفاء وبكسر الهمزة وفتح الفاء ، وأفي وأفة بضم همزتهما .

[/wpspoiler]


Noter

[1] “Uff” är ett ord som uttrycker att man är missnöjd och irriterad. Allah säger i Sura Isra (17:23):

فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
“Säg inte uff till dem” (föräldarna), dvs. var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

[2] Tawhid – läran om Allahs enhet – avser enligt Islams troslära inte att Han är en till antalet, utan att Han är unik och utan like till Sitt Väsen, Sina Egenskaper och Sitt handlande.

[3] Allah säger i Sura al-Qalam (68:4):

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
Sannerligen har du en högsint karaktär – dvs. Ditt liv och ditt handlande är en lysande förebild

Han använder här ordet khuluq (karaktär) vilket också är rubriken för detta kapitel i al-Shama’il.

[4] Allah säger i Sura Al ´Imran (3:159):

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.


Källa: Hadith Nr 345 i Imam al-Tirmihi’s “Al-Shama´il“, Kapitlet om Allahs Sändebuds (salla Allah ´alehi wa sallam) goda karaktär, med kommentar ur “Al-Mawahib al-Laduniiyya ´ala al-Shama´il al-Muhammadaniyya” av Imam Ibrahim b. Muhammad al-Bajuri
Svensk text: Copyright Kultursällskapet Damas © 2012
Not: Översättningen är ett sammadrag, där rent språkliga kommentarer utelämnats
Arabisk text: http://kutub.nur.nu (pdf)
Bajuri Sharh
sid. 575
sid. 576
sid. 577
sid. 578


You may also like...

1 Response

  1. Sadik Radhi says:

    Hej!
    Jag har en fråga som har fastnat i mina tankar efter att jag läste denna sida.

    «Allah har förutbestämt det, och det Han vill gör Han. Hade Han förutbestämt det hade det skett.»

    Har Allah redan bestämt allt som ska hända? Om inte, finns det någon närmare förklaring till vad och vilka saker som kan falla inom den kategorin av saker som redan är förutbestämda?