Uppfostra ditt barn till en Muslim

Råd till föräldrar

av Omair Abdul Jabbar
Övers. till svenska:Hafsa Sheik

Det är ju så att ett barns första inlärningskälla är moderns famn.
Föräldrarnas sätt att vara reflekteras i barnet.

Historien om Sheik Abdul Qadir Jilani är omtalad: När han var på resande fot med en karavan, kom ett gäng tjuvar och rånade karavanen och när det var Abdul Qadir Jilanis (Rahmatu Allahi alayhi) tur att bli genomsökt – han var då en arton årig ung man – frågade tjuvarna om han hade någonting av värde. Han berättade då om pengarna som hans mor hade sytt in i hans kläder. Tjuvarna frågade av nyfikenhet varför han lät dem få reda på om pengarna. Han sade att hans mor hade gett honom ett råd innan skulle resa iväg om ”att aldrig ljuga”, vilket fick tjuvarna att skämmas och de bad Allah om förlåtelse.

Det är varje förälders plikt att vara ett föredöme för sina barn och att ge råd till dem. Allah (subhanaHu wa ta’ala) berättar för oss om rådet som den vise Luqman gav sin son (Koranen Sura 31):

”Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: “Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!”

Och efter några verser fortsätter hans råd:

Käre son! Även om det [som du har gjort] väger så litet som ett senapskorn och [ligger dolt] i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Gud låta det komma i dagen. Guds [vägar] är outgrundliga; Han genomskådar allt och är underrättad om allt. 31:16

Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser! 31:17

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. 31:18

Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” 31:19 (Surah Luqman)

Vi minns att, inte alltför länge sedan i våra muslimska kulturer, hade alla vuxna i samhället rollen som vägledare för de unga. Inget barn vågade vara olydig inför den som var äldre. De äldre hade befogenhet att tillrättavisa barnet utan att, som idag, behöva mötas av ilskna föräldrar. Konsekvensen blir att barnet nu kan uppföra sig illa och vara respektlös mot dem som är äldre, eftersom det bara tillrättavisas av föräldrarna, och knappast ens det.

Föräldrarna inser för sent att det som de trodde var att ge frihet till sina barn, i själva verket var en fallgrop de grävde för dem. Att visa kärlek och omtanke för sina barn är en sak, men att låta dem gå fria och göra vad som helst är inte kärlek utan det är snarare till skada för barnet. Det är så  det blir när föräldrarnas försummar sitt ansvar att lära barnet. Allt mer är det televisionen som får ta föräldrarnas plats och det är främst genom den som barnet tillägnar sig dåligt uppförande. Jag ber dig därför att ta dess ord som en påminnelse och som en varning.

 • När barnet kan börja tala, så lär dem att säga Allahs namn. Förr brukade mödrarna natta sina barn genom att sjunga Allah Allah men nu sker det istället genom att spela upp musik på radion.
 • När barnen har mognat, gör då inget framför dem som skulle kunna förstöra deras goda uppförande,  eftersom de kanske efterhärmar dina handlingar. Barn gör vad de än ser ser sina föräldrar göra.
 • Bråka aldrig med din make/maka framför barnen eftersom det orsakar mycket stress hos barnet och det får barnet att tro att det är orsaken till dispyten. Svär aldrig mot dina barn.
 • Utför bönen framför dem, läs Koranen och ta med dem till Mosken. Berätta historier om våra gudsfruktiga föregångare – barn tycker om att lyssna på historier. Att lyssna på berättelser sm innehåller lärdomar och moral kommer stärka deras goda vanor. När de blir lite äldre, lär dem de fem pelarna, och tronspelare och deras förklaring. Lär dem sedan hur man utför bönen.
 • Sök uppp en gudsfruktig lärare, en Hafizh som memoerat Koranen och som har korrekt aqida, för att undervisa din barn i Koranen och ge dem kunskap om Din, så att de kan lära sig om den vackra religion som de tillhör. Lär dem reglerna för ghusl, wudu och bön.Om Allah ger dig tawfiq, låt ditt barn bli Alim eller Alima eller Hafizh eller Hafizha. En Hafizh kommer att ges förlåtelse från Allah tre generationer bakåt, och en Alim kommer att få förlåtelse sju generationer bakåt på Domedagen. Man ska inte tro att att en Alim står utan inkomst till sin familj. Kom ihåg att man inte får mer än Allah har förutbestämt bara för att man ägnar sig åt de de världsliga vetenskaperna – man får precis så mycket som Al-Razzaq (Försörjaren – Allah) har bestämt åt en.
 • Lär era barn att leva på ett enkelt sätt och utsätt dem inte dem för materialism. Lär dem värdet av att utföra sitt eget arbete. Sänd dem till universitet/högskola, låt dem bli domare, läkare eller låt em utbilda dem till någon annan framgångsrik och tillåten karriär i den här världen – men lär dem att utöva dessa yrken som ärliga Muslimer som kan sin religion.

Ursprunglig artikel (engelska): http://islamicacademy.com


2 Responses

 1. sa says:

  masha allah

 2. Camilla says:

  Mashallah