Hajj och offerhögtiden – enkelt förklarat

Om pilgrimsfärden till Mekka och offerhögtiden (enligt Hanafi-skolan)

Baserat på Ilmihal – prakisk Islam
Av Fejzullah Hadzibjric
Översatt till svenska av Ask Gasi | Redigerat av bmk

Hajj är en årlig sammankomst av muslimer från hela världen. Varj muslim, man som kvinna, bör i sitt hjärta åstunda, sträva efter och arbeta för att en gång i livet kunna utföra Hajj.

Före avresan till Hajj bör man göra följande:

  1. Ångra begångna synder och besluta sig för att framledes leva ett ordentligt liv och fullgöra sina skyldigheter mot Allah, den Högste, och mot medmänniskorna.
  2. Fullgöra försummade skyldigheter och betala tillbaka lån samt be de människor man förolämpat om förlåtelse (halal med varje person).
  3. Försäkra sig om att familjen har medel till sitt uppehälle och att man själv har medel tilll att återvända från Hajj.

Hajj har sin speciella regler, föreskrifter och riter som man lämligen lär sig under själva genomförandet av Hajj. Obligatoriskt är

  • att ikläda sig särskilda kläder (ihram)
  • att leva gemensamt, förrätta sin böner och tillbringa den nionede dagen i Dhul Hijja på Arafat-berget nära Mekka.
  • Att förrätta vandrigen runt Ka´ba (tawwaf)

Kurban-Bayram (´Id al-Adha, offerhögtiden)
På tionde dagen av månaden Dhul Hijja börjar Kurban-Bayram (´Id al-Adha, dvs. offerhögtiden). Det är en av de två stora muslimska högtiderna. På morgonen förrättar man ´Id-bönen, som utförs på samma sätt som ´Id-bönen efter Ramadan. Från och med morgonbönen på ´Aafat-dagen (den 9 Dhul Hijja) ända fram till eftermiddagsbönen den fjärde dagen efter ´Id (den 13 Dhul Hijja) läser man takbir efter varje obligatorisk bön. Det kallas för takbir al-tashriq och lyder:

Allahu akbar, Allahu akbar
Allah är stor, Allah är stor
La ilaha illa Allah, wa Allahu akbar
Det finns ingen gud värd att dyrka förutom Allah, Allah är stor
Allahu akbar wa liAllahi al-hamd
Allah är stor, lov och pris tillkommer Allah

Om man glömmer denna lovprisning ska man läsa den när man kommer ihåg det. Om man efter ´Id tar igen obligatoriska böner som man missat, bör man läsa takbir även efter dessa.

Kurban (slaktoffret)
Varje muslim, man såväl som kvinna, som besitter egendom till värdet av en nisab utöver hushållets ordinarie behov är skyldig att slakta ett offerdjur under ´Id-högtiden, som tecken på tacksamhet gentemot Allah.

Djuret slaktas efter ´Id-bönen, och slakten kan ske ända fram till ´Asr-tiden på tredje ´Id-dagen. Slaktar man för ´Id-dagen räknas det inte slaktoffer utan som gåva (sadaqa).

Som offerdjur slaktar man ett friskt och fullvuxet får, en tacka, bock, get eller ett nötkreatur. Ett nötkreatur kan räcka tillsju personer som kurban. En del av köttet bör man dela ut till fattiga, grannar och vänner. Skinnet från offerdjuret brukar överlämnas till den Islamiska församlingen för deras behov.


Boken “Ilmihal – praktisk islam” gavs ut av Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige 2000. Den är för närvarande slut på förlaget. Några exemplar finns att köpa online.