Imam al-Nawawi i våra hjärtan

PDFImam al-Nawawi i våra hjärtan

av B. Muhammad

Imam Muhyi al-Din Yahya Abu Zakariyya ibn Sharaf al-Nawawi – rahimahu Allah wa nafa´ana bihi – är en man som betytt oerhört mycket för att föra ut Islamisk kunskap, och som berikat miljoner muslimer genom tiderna. Alla hans böcker präglas av djup insikt, och samtidigt av enkelhet, och framförallt reflekterar de en andlig storhet, materialiserad i ett liv helt vigt åt dyrkan till Allah. Man kan inget annat än älska honom.

Imam al-Nawawi är en ljusstark stjärna på kunskapens himmel, som lyser över hela den islamiska världen. Mest känd är han som hadithlärd. Hans hadithsamling Riyad al-Salihin och de 40 viktigaste haditherna i Islam, al-Aba´un al-Nawawiyya, hans kommentar till Sahih Muslim och hans böcker i hadithknskap hör till de mest lästa böckerna i den islamiska världen. Men man får inte glömma att han också var en stor Shafi´i lärd, historiker som bl.a. sammanställt biografier om Imam al-Shafi´i och de lärda av hans skola. Han var en försvarare av Ahl al-Sunnah’s (ash´ari) ´aqida, författare till boken al-Adhkar om dhikr, och en Sufi manual med titeln Bustan al-´Arifin. Allt i ett format som inte bara vänder sig till de lärda, utan som också är tillgängligt för vanliga muslimer. – Imam Nawawi tillhör oss alla.

Han upptog ämbetet som ledare av Dar al-Hadith i Damaskus, som var det första av sitt slag någonsin, och ett bålverk för Sunni Islam i en tid av omvälvning. Samtidigt finner vi honom – så lik Profeten själv, salla Allah ‘elihi wa sallam – sittande i moskén om dagarna, ibland hade han mat, ibland inte, en gigant i Ulum, men i sin uppenbarelse en anspråkslös man av folket, Han dog i sin hemby Nawa vid en ålder av endast 45 år. Man försökte flera gånger byggda ett tak över hans grav för att skydda besökare från sol och regn, men taket störtade varje gång in. Då planterde man istället ett träd på hans grav. Trädet finns fortfarande kvar. – Imam Nawawi i våra hjärtan.


Text: B. Muhammad
Bild: Trädet på Imam al-Nawawis grav fotograferat av Azmi Bogart


You may also like...

2 Responses

  1. Tack för din kommentar, broder!
    Här är en artikel på engelska som sammanfattar några episoder ur de kända biografierna:
    http://www.daralhadith.org.uk/?p=2619

  2. Vill bara påpeka att han dog i en tidig ålder. 42 eller 48 minns ej.
    Ändå hann han med att bidra med så mycket.
    Han hade en barakah i allt han skrev.Läs fortsättningen…..