Daglig åkallan från Koranen och Sunnan

Du’a för att skydda sig själv från Shirk (avgudadyrkan)

اللهم إني أعوذُ بِك ان أُشركَ بِك شيئٌ وأنا أعلمُ وأستغفرُكَ لِما لا أعلم وأنتَ علام الغيوب
Allahumma inni aa’dhu bika an urshrika bik shayyan wa ana a’lamu wa astaghfiruka lima la a’lamu wa anta ‘alim al-ghayb

O Allah! Jag söker skydd hos Dig, att jag inte medvetet må sätta något vid Din sida.
Jag söker förlåtelse för det som jag är omedveten om, ty Du vet det fördolda.

Du’a innan man går in i toaletten
Säg “BismiAllah”, säg följande du´a och gå sedan in med vänster fot:

اَللَّهُم إنّي أعُوذُ بِكَ مِن الخُبثِ والخَبَائِثِ
Allahuma Inni ‘audhu bika min al-khubuthi wa l’khabaith

O Allah! jag söker Ditt Skydd från orenhet och onda andar!

Du’a efter man går ut från toaletten
Lämna toaletten med höger fot först och säg därefter:

اَلحَمدُ لِلهِ الَّذي أَذهَبَ عَنَي الأَذَى و عَافَانِي
Al-hamduliAllah il-ladhi adh-haba ‘anni l-adha wa ‘afani

Lov och pris tillkommer Allah, som har avlägsnar allt som skadar mig, och ger mig allt gör gott.

Du’a när man har vaknat efter att ha sovit

اَلحَمدُ لِلهِ الّذِي أَحيَانَا بَعدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيهِ النُّشُور
Al-HamduliAllah il-ladhi ahyana ba’dama amatana wa ilyhi n-nushur

Lov och pris tillkomer Allah som har givit oss liv efter att Han gav oss död – till Honom skall vi föras åter.

Du’a innan man går och lägger sig

اَللَّهَمَّ بِاسمِكَ أَمُوتُ وَأَحيىَ
Allahumma bismika amutu wa ahya

O Allah! I Ditt Namn dör jag och i Ditt Namn lever jag

Du’a innan man lämnar huset

بِسم اللهِ آمَنتُ بِاللهِ تُوكَّلتُ عَلَى اللهِ وَ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ العَلِىِّ العَظِيم
Bismillah; amantu billah; wa la hawla wa la quwwata illah billah il-‘Ali l-‘Azheem

I Allahs Namn! jag tror på Allah. Det finns ingen styrka (att lyda) och ingen kraft (att vägra lyda) utom genom Allah, Den Upphöjde, Den Störste.

Du’a när man kommer in i hemmet

اللَّهُمَّ إِنَّي أَسأَلُكَ خَيرَ الَمَولَجِ وَ خَيرَ المَخرَج بِسمِ اللهِ وَلَجنَا وَ بِسمِ اللهِ خَرَجنَا وَ عَلى اللهِ رَبِّنَا تَوكَّلنَا
Allahumma inni as’aluka khair al-malaji wa khair al-makhraj. BismiAllah walajna wa bismiAllah kharajna wa ‘ala Allahi Rabbina tawakkalna

O Allah! Jag ber Dig om den bästa ingången och den bästa utgången! I Ditt Namn återvänder jag; I Ditt Namn ger vi oss av och på Allah förlitar vi oss.

Du’a innan man ska börja äta
Ät med höger hand och säg:

بِسمِ اللهِ وَ عَلَى بَرَكَتِ اللهِ
BismiAllah wa ‘ala barakatiAllahi

I Allahs namn och med Allahs välsignelse

Om man glömmer säga detta i början, kan man efteråt säga:

بِسمِ اللهِ اَوَّلَه وَ اَخِرَه
BismiAllahi awwalahu wa akhirahu

I Guds namn i början och vid slutet.


Från: sheikhynotes.blogspot.com. Sammanställt av Arfan Shah (England)
Tidigare publicerat av Ilminstitutet © 2012
Illustration: Detalj från Nizhamiya-moskén i Johannesbug, Sydafrika
Foto: lencomb


You may also like...