Hadith: Var muslim är den andres broderHadtih nr 35 i Imam al-Nawawi’s samling “Fyrtio hadither” lyder:
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom):

Allah’s Sändebud (må Allah sända välsignelser och fred över honom) sade:
Hys inte avund mot varandra, lura inte varandra, hata inte varandra, och vänd inte varandra ryggen. Den ene må inte bjuda över den andre. Tjäna Allah som bröder. Varje muslim är den andres broder. Han förtrycker honom inte, överger honom inte, ljuger inte mot honom och visar honom inte förakt. Gudsfruktan finns här – och han (salla Allah ‘aleihi wa sallam) pekade tre gånger mot sitt bröst. Måttet på en människas ondska är att hon ringaktar sin muslimske broder. Allt hos en muslim är okränkbart för andra muslimer – hans liv, hans egendom och hans heder.
Muslim återberättade detta.

Ur Imam Ibn Daqiq al-´Ids kommentar till hadithen:

Avund (hasad) är önskan att födelar som någon annan åtnjuter ska tas ifrån honom, och det är förbjudet (haram). En annan hadith lyder: “Akta er för avund (hasad), ty avund förtär goda gärningar som elden förtär ved eller gräs”. (Abu Dawud: “Al-Adab“). Däremot innebär ghibta att hysa begär efter en fördel som någon annan har, utan att önska att den tas ifrån honom. Ibland används ordet hasad även för ghibta, eftersom de har närliggande betydelser, som när Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) sade: “Hasad är bara (tillåtet) i två fall…” (pengar som ges i sadaqa och Koranen som ständigt läses upp [1] – Al-Bukhari: “Al-´Ilm“). Det som här menas är ghipta.

Lura inte varandra: Ordet som används betyder att hitta på knep för att luras, och används t.ex. om en jägare som letar upp och provocerar fram sitt byte medan han lurpassar på det.

Hata inte varandra: dvs. ge inte konkret uttryck för hat. Kärlek och hat är inre känslor som människan inte själv förmår att åstadkomma och inte heller kan undgå. Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) sade:
“O Allah, detta är min andel som jag råder över – ställ mig inte till svars för det du råder över och inte jag!” (Abu Dawud) [2]

– med det menade han hjärtat.

Vänd inte varandra ryggen: dvs. vänd er inte bort från varandra i fiendskap, eller: Skär inte av banden mellan varandra. I båda fall innebär det att man vänder ryggen mot den andre.

Den ene må inte bjuda över den andre: Det innebär att man säger till någon som köpt en vara under tiden då han kan ångra sig (om varan visar sig vara defekt): “Säg upp detta köpeavtal, så kommer jag att sälja en likadan eller bättre vara till dig för samma pris”; eller att två personer avtalat ett pris sinsemellan och är nöjda med det, och allt som återstår är avtalet, och (en tredje person) bjuder över (det överenskomna priset) eller (erbjuder samma vara) till ett lägre pris. Detta är förbjudet (haram) när man väl har fastställt priset, men gör man det innan båda parter uttryckt att de är nöjda är det inte haram.

[Not: Ett köpeavtal består enligt shari`a av två delar: att säljaren erbjuder en viss vara till ett visst pris och köparen accepterar det. Såväl erbjudandet som accepterandet måste uttalas muntligt, och dessa uttalanden utgör avtalet, oberoende av om det sedan tecknas skriftligt eller inte.]

Tjäna Allah som bröder: Umgås med varandra och lev tillsammans som bröder gör – med kärlek, mjukhet, empati och finkänslighet, genom att hjälpa varandra i allt som är gott, och ge varandra råd och förmaning (nasiha) i allt.

Varje muslim är den andres broder…han överger honom inte: Ordet “khidhlan” (överge) betyder att låta bli att ge honom hjälp och bistånd. Om en muslimsk broder ber om hjälp för att försvara sig mot en förtryckare eller likande det ens skyldighet att hjälpa honom om man kan, såvitt man inte har en ursäkt som är giltig enligt Shari´a.

…han föraktar honom inte: Dvs. han visar inte arrogans eller förringar sin broder.

Gudsfruktan finns här – och han (salla Allah ‘aleihi wa sallam) pekade tre gånger mot sitt bröst: En annan version lyder:
“Allah ser inte till era kroppar eller till ert yttre, utan Han ser till era hjärtan”.

Dvs. yttre handling åstadkommer inte taqwa (Gudsfruktan), utan det uppstår i hjärtat (som ett tillstånd av) vördnad och bävan inför Allah, genom medvetandet om att stå under Hans uppsikt och Hans åsyn – dvs. att man inser att (Hans kunskap) omfattar allt. Hadithen utttrycker – men Allah vet bäst – att medvetenheten om allt Allah ger belöning och ställer till (människan) svars sker hjärtat.

Måttet på en människas ondska är att hon ringaktar sin muslimske broder: Detta är en skarp varning, ty Allah den Upphöjde har inte visat förakt (utan hedrat varje människa) då Han skapade honom och gav honom uppehälle. Sedan gav Han honom den finaste gestalt, och ställde allt som finns i himlarna och på jorden till hans förfogande – även om (universum) skapats både för människans skull och för andras, så har hon sin del i det. Allah den Lovprisade gav henne sedan benämningarna “muslim”, “troende” och “tjänare”, och gicks t.o.m. så långt att Han lät Sitt högst ärade Sändebud Muhammad (s) framgå ur hans släkte. Den som föraktar någon muslim, har därmed visat förakt mot någon som Allah – upphöjd och majestätisk är Han – visat ära, och det kommer Han att beivra.

Att ringakta en annan muslim innebär t.ex. att inte hälsa på honom när han går förbi, låta bli att besvara hans hälsning, eller att anse honom för låg för att Allah ska föra in honom i Paradiset eller ta bort honom från Elden.

Att den förståndige tar avstånd från den dåraktige, eller den rättfärdige från syndaren, innebär däremot inte ringaktning av en annan muslim, utan endast ringaktning av de egenskaper som den den dåraktige eller syndaren visar upp. Så snart de avlägsnar sig (från dessa egenskaper) blir de åter hedrade och högaktade.

[wpspoiler name=”شرح الحديث بالعربية” style=”ui-lightness” closebtn=”إخفاء”]

الحديث الخامس والثلاثون

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ههنا – ويشير إلى صدور ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ] رواه مسلم

قوله [ لا تحاسدوا ] الحسد : تمني زوال النعمة وهو حرام وفي حديث آخر [ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الخشب ] فأما الغبطة فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زولها عنه وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : [ لا حسد إلا في اثنتين ] أي لا غبطة

قوله [ ولا تناجشوا ] أصل النجش الختل : وهو الخداع ومنه قيل للصائد ( ناجش ) لأنه يختل الصيد ويحتال له

قوله [ ولا تباغضوا ] أي لا تتعاطوا أسباب التباغض : لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها كما قال النبى صلى الله عليه وسلم [ هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ] يعني الحب والبغضاء والتدابر : المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يؤتى صاحبه دبره

قوله [ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ] معناه أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا به ولم يبق إلا العقد فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما قبل الرضى فليس بحرام ومعنى [ وكونوا عباد الله إخوانا ] أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال

قوله [ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ] الخذلان : ترك الإعانة والنصرة ومعناه : إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي

قوله [ ولا يحقره ] هو بالحاء المهملة والقاف : أي لا يتكبر عليه ويستصغره قال القاضي عياض ورواه بعضهم بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء : أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أيمانه والصواب المعروف هو الأول

قوله صلى الله عليه وسلم [ التقوى ها هنا ] ويشير إلى صدره ثلاث مرات وفي رواية : [ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ] معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته ونظر الله تعالى – أي رؤيته محيطة بكل شئ ومعنى الحديث – والله أعلم : مجازاته ومحاسبته وأن الإعتبار في هذا كله بالقلب

قوله [ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ] فيه تحذير عظيم من ذلك لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السموات وما في الأرض جميعا لأجله وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة ثم إن الله سبحانه سماه مسلما ومؤمنا وعبدا وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل وكافيه ذلك فإن من احتقار المسلم للمسلم : أن لا يسلم عليه إذا مر ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به ومنها : أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا يعنى المسلم بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق فمتى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره

[/wpspoiler]


Hadithreferenser:

[wptabs type=”accordion” style=”wpui-light” effect=”slide” mode=”horizontal”]
[wptabtitle](1) Hadithen “Hasad är endast tillåten i två fall….”[/wptabtitle]
[wptabcontent]
[1] Hadithen “Hasad är endast tillåten i två fall….”:

( i ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأناء النهار ، ورجل علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار .

( ii ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فيقول الرجل : لو آتاني الله مثل ما آتى فلانا فعلت مثل ما يفعل ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول الرجل : لو آتاني الله مثل ما آتى فلانا فعلت مثل ما يفعل .

[/wptabcontent]
[wptabtitle](2) Hadithen “O Allah, Detta är min andel…”[/wptabtitle]
[wptabcontent]
[2] Hadithen “O Allah, Detta är min andel…”:

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : ” اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ ” . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ مُرْسَلا .

[/wptabcontent]
[/wptabs]

[wpspoiler name=”(1) Hadithen Hasad är endast tillåten i två fall….” style=”wpui-light” closebtn=”Stäng”]
[1]
[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”(2) Hadithen O Allah, Detta är min andel….” style=”wpui-light” closebtn=”Stäng”]
[2]
[/wpspoiler]

Källa: Arabisk text: Ibn Daqiq al-´Id: Sharh al-Arba´in al-Nawawiyya
Översättning till svenska: bmk © 2012
Recitation: Qari Yasir ibn Ahmad al-Faylakawi – القارئ ياسر الفيلكاوي
Se även: http://nawawi.nur.nu


You may also like...

2 Responses

  1. Må Allah hjälpa oss att förverkliga denna broderskapsetik sinsemellan!

  2. Ur ibn Daqiq al-´Ids kommentar:
    “Måttet på en människas ondska är att hon ringaktar sin muslimske broder: Detta är en skarp varning, ty Allah den Upphöjde har inte visat förakt (utan hedrat varje människa) då Han skapade honom och gaLäs fortsättningen…..