Om Sayyiduna ´Alis dygder

Några citat om sayyiduna ´Alis dygder كرم الله وجهه

från Siyar och Majma´
sammanställt och översatt av ´Abdulghafur Starck
Från Sa´id ibn al-Musayyib som sade: Det fanns inte en enda från följeslagarna (sahabah) som sade ’fråga mig [om vad som helst]’ förutom ´Ali.”[1]

Han sade även: ”´Umar sade:
Vi sökte skydd hos Allah från komplexa frågor om inte Abu Hasan (´Ali) var där.’”[2]

Från Ibn ´Abbas att ´Umar sade: ”´Ali är den kunnigaste av oss i rätt och domar, och Ubayy är den kunnigaste av oss i Koranrecitering.”[3]

Från Ibn Mas´ud som sade: Vi brukade säga att ´Ali ibn Abi Talib var den av Madinahs folk som var kunnigast i rätt och domar.”[4] I en annan riwayah: Vi brukade säga att ´Ali ibn Abi Talib var den bäste av Madinahs folk.”[5]

Från Ibn ´Abbas som sade: Vi går inte bortom en fatwa från ´Ali som har förmedlats till oss från en trovärdig person (thiqah).”[6]

Från Jasrah som sade: ”Fastan under ´Ashura’ nämndes till ´A’ishah, varpå hon frågade: ’Vem har instruerat er att fasta då?’ Folk svarade: ’´Ali.’ Hon sade:
Sannerligen är han den kunnigaste av dem som har hållit fast vid Sunnan.’”[7]

Från Ibn Mas´ud som sade:
”Jag reciterade sjuttio kapitel (suwar) för Allahs sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, och jag avslutade Koranens resterande kapitel under den bäste av människor, ´Ali ibn Abi Talib, må Allah vara nöjd med honom.”[8]

Från Masruq som sade:
Kunskapen bland Allahs sändebuds – må Allahs frid och välsignelser vara med honom – följeslagare nådde sin kulmen med ´Umar, ´Ali och ´Abd Allah (Ibn Mas´ud).”[9]

Adh-Dhahabi förmedlar att Abu Sa´id hörde Allahs sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, säga:

En av er kommer att kämpa för Koranens tolkning på samma sätt som jag har kämpat för Koranens uppenbarelse.” Abu Bakr frågade: ”Är det jag?” ”Nej” svarade han. Sedan frågade ´Umar: ”Är det jag?” ”Nej, det kommer att vara han som reparerar sandalen.”[10] Det vill säga ´Ali.

Jag (adh-Dhahabi) säger: ”Därefter kämpade ´Ali mot khawarij, som tolkade Koranen efter sina egna åsikter och sin egen okunnighet.”[11]

Från Sharahil ibn Murrah som sade:
”Jag hörde Allahs sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, säga till ´Ali: ’Gläd dig, O ´Ali, för under ditt liv är du med mig och efter din död är du med mig.’”[12]


Hadithreferenser:
[1] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[2] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[3] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[4] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[5] Al-Haythami, Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 9:116 (nr. 14680). Al-Haythami: ”Al-Bazzar återberättade hadithen. I kedjan finns Yahya ibn as-Sakan, och Ibn Hibban ansåg att han var trovärdig (thiqah) medan Salih Jazarah ansåg att han var svag (da´if). Övriga återberättare är trovärdiga.”
[6] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[7] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[8] Al-Haythami, Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 9:288 (nr. 15560). Jag (al-Haythami) säger: ”Hadithen finns i Sahih Muslim, förutom tillägget att han avslutade Koranen under andra än honom (Allahs sändebud). At-Tabarani relaterade hadithen, och i dess kedja finns Yahya ibn Salim som är svag (da´if).
[9] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:239.
[10] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:243; och även al-Haythami, Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 5:186 (nr. 8950); etc. Al-Haythami: “Abu Ya´ala återberättade hadithen, och dess återberättare är rijal as-sahih”, det vill säga det finns styrka i kedjan.
[11] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 28:243.
[12] Al-Haythami, Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 9:112 (nr. 14658). Al-Haythami: ”At-Tabarani återberättade hadithen, och dess kedja är god (hasan).”


Hämtat från: http://www.facebook.com/groups/rahma.se
Dekor: Designdetaljer från Munira Leather, Granada http://www.munira.net/


You may also like...

2 Responses

  1. Shaykh al-Albani in his Sahih al-Jami’ al-Saghir, vol. 1, p.Läs fortsättningen…..