Presentation: Imam Abd al Haqq Kielan

Presentation av

Imam Abd al Haqq Kielan

Sammanställt av B. Muhammad

Bakgrund:
Abd al Haqq Kielan (Leif karlsson) är född 1941 i Eskilstuna. Han utbildades i måleri och skulptur i Stockholm, studerade kinesiska och teoretisk filosofi, konsthistoria och sanskrit med jämförande språkforskning vid Göteborgs Universitet, samt indologi vid Stockholms universitet. Han var lärare i engelska, svenska och tyska i grundskolan från 1962, samtidigt som han ägnade sig åt resor och studier i den islamiska världen. Under åren 1978 – 1989 var han Lärare i specialinriktad svenskundervisning för gästande utländsk dataexpertis vid Ericsson.

Vägen till Islam
Abd al Haqq ser sig som muslim alltsedan den första kontakten med Islams värld – det var i Marokko 1963. I mitten av 1970-talet accepterade han Islam, och antog religionen formellt i början av 1980-talet. Läs mer om Imam Abd al Haqqs väg till Islam i Folket | Dagen

Muslimsk ledare med samhällsengagemang
Imam Abd al Haqq Kielan jobbar på gräsrotsnivå som församlingsledare och rådgivare. Han är också aktiv inom föreningen Svensk-muslimska familjeförbundet med att motverka problemet med unga muslimer som radikaliseras och är på väg mot extremism.

Han har varit imam i Eskilstuna församling sedan 1987. Den 14 april 2013 undertecknade han kontraktet för den lokal i Ärby, Eskilstuna, som i framtiden ska bli en av Sveriges riktiga moskéer. Läs mer om Årby-moskén

Samtidigt verkar han på nationell nivå som ledare för muslimska församlingar i Sverige. Han var ordförande i FIFS 1987, IKUS 1988-98. År 1999 grundade han SISAM (Svensk Islamisk Samling) som grupperar ett 20-tal statsbidragsberättigade trossamfund med över 20 000 medlemmar.

Talesman for Islam i Sverige
Abd al Haqq Kielan är ständigt aktiv i samhällsdebatten, där han företräder en moderat och sansad röst för muslimer i Sverige. Han intervjuas ofta i press och medier som talesman för muslimer i Sverige, och anlitas som föreläsare vid Talarforum

Arbete inom kultur, utbildning och interreligiös dialog
Imam Abd al Haqq Kielan är initiativtagare till och medlem i Svenska Islamiska Akademien, grundare av Minarainstitutet, och organisatör av kurser om Islam vi Ersta-Sköndals Högskola. Han är ansvarig utgivare för Tidskiften Minaret, som åtnjuter statligt kulturbidrag.

Han är ordförande i dialoggrupen “Judar Kristna Muslimer” och är ständigt aktiv i religionsdialogen i Sverige. Vid den ekumeniska gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm vid Riksmötets öppnande den 18 september 2007 reciterade han Öppningens sura (Al-Fatiha) ur Koranen på arabiska och därpå i svensk översättning.


Svensk press om Imam Abd al-Haqq Kielan:
Abd al Haqq Kielan – Svensk muslim, imam och samfunds ledare: Presentation på Talarforum | PDF
”Sökandet efter gud en ledtråd i mitt liv” – Intervju i 2010-12-24 i Folket | PDF
Varför valde Abd al Haqq Kielan att bli muslim? – Intervju 2008-03-12 i Dagen | PDF
Inttervju i DN: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/i-vast-vill-man-inte-forsta-islam
Egen blog: http://abdalhaqq.blogspot.se/


  Imam Abdul Haqq Kielan på rahma.se:

 • Terrorism hör inte hemma i Marocko

  TERRORISM HÖR INTE HEMMA I MAROCKO لا مَكَانَ لِلْإِرْھَابِ فِي المَغْرِبِ Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi PDF – Bild Det är med stor sorg och bedrövelse som vi tog del av den tragiska nyheten om mordet på de två unga kvinnorna Louisa Jespersen från Danmark och Maren Ueland från Norge i Atlasbergen utanför Marrakech. Vi vill uttrycka...

 • Så som en slöja

  SÅSOM EN SLÖJA Den kristna slöjan i svensk kontext Av: Elisabeth Hallgren Sjöberg Doktorsavhandling – Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2014 Historiska studier: skrifter från Umeå universitet 6 | PDF | Recension Denna avhandling har studerat idéer om och bruk av slöja inom kristendomen med fokus på Sverige under 1800- och 1900-talet. Den...

 • Myten om mödomshinnan

  En betraktelse om dygd och heder ur islamiskt perspektiv Av Amatu Allah och B. Muhammad Föreställningen om en “mödomshinna” som kan påvisa om kvinnan är oskuld är djupt rotad i en kulturell tradition, som det är svårt att påverka med rationella argument. Grundproblemet ligger i kravet att kvinnan ska prestera bevis för sin oskuld –...

 • Kurs: Profeten Muhammads Liv (HT 2015)

  Inbjudan till KURS I SIRA - Om Profeten Muhammad (عليه السلام), hans underbara liv och nobla karaktär. För systrar - muslimer och icke-muslimer. Med sång, poesi, dhikr och fika. Föreläsre: USTADHA UMM AYMAN Fem söndagar under hösten kl. 14-17 med start Sönd. 4 oktober 2015, i Masjid Aysha, Stockholm Arr: Kultursällskapet Damas, Masjid Aysha och NBV Facebook: https://www.facebook.com/events/1500078586972558/

 • Fruktplockare i kungens trädgård

  En dag kallade kungen på sina tre rådgivare och bad dem att ta varsin korg och fylla den med frukt och grönt som de plockat från slottsträdgården. Hans ställde kravet att de måste plocka all frukt själv. Ingen fick ta till hjälp av någon annan eller be någon annan utföra arbetet åt honom. Han befallde sedan att alla tre skulle komma tillbaka till kungen med sin korg. Den förste tänkte att frukten är nog till kungen själv, så han var noga med att välja den bästa och godaste frukt och grönsaken, han var även noga med att sortera den dåliga ifrån den mogna. Den andre trodde att kungen inte skulle ha korgens innehåll till sig själv utan skulle ge den till någon annan, så han började därför plocka den frukten/grönsaken han råkade lägga handen på, utan hänsyn till om den var mogen eller omogen eller rutten. Den tredje trodde inte att kungen ville ha innehållet i korgen, eller att han ens skulle titta på vad korgen innehöll. Han fyllde därför korgen med löv och kvistar. När uppdraget var fullföljt beordrade kungen att alla tre skulle fängslas under tre månader på en övergiven plats långt ifrån all hjälp, och att var och en skulle få ta med sig sin korg för att överleva på dess innehåll. Efter tre månader fann man den första väl behållen. Han hade klarat sig väl på på det han hade samlia i sin korg. Den andre hade det kämpigt, men med tanke på vad han hade samlat ihop klarade sig trots allt ganska välbehållen. Den tredje överlevde inte ens första månaden. Det här livet är slottsträdgården. Våra handlingar är frukterna och grönsakerna vi plockar. Efter detta liv kommer vi att överleva på det vi samlade i vår korg. Det är vad vi samlat på oss i vår korg som avgör hur trevlig vår vistelse i graven kommer att bli, och vad som kommer att hända därefter. Kungen är Allah - om vi plockar för Hans skull kommer vi att välja de bästa handlingarna och skörda de bästa frukterna. Tänk noga på vilka frukter du samlar in till livet efter detta! Fyll inte din korg med annat än det bästa av det bästa, och var inte som den andra eller tredje rådgivaren, som inte brydde sig om vad de samlade ihop. http://rahma.se/27628/


1 Response

 1. <3 Kielan! :) Glad även att se honom på bild! :)