Hanafi: Takbirat Eid al-Adha

Om att säga Allah akbar vid Offerhgtiden enligt Hanafi madhhab

Sammanställt av bmk
Ur: Imdad al-Fattah

Takbir (“Allah akbar”) ska reciteras efter varje föreskriven (fard) bön från Fajr-bönen den 9 Dhul Hijja fram till och med Asr-bönen den 13 Dhul Hijja, sammanlagt alltså 23 gånger.

Detta är obligatoriskt (wajib) under förutsättning att bönen bes i samling (jama’a) i en stad. Det är inte wajib för kvinnor eller personer som är på resa. Men om dessa ber efter en Imam för vilken takbir är wajib, blir det även wajib för dem. Det är bäst att även den person som ber ensam, kvinnan och den resande gör takbir, eftersom Imam Muhammad och Imam Abu Yusuf (må Allah vara nöjd med dem båda) ansåg att det är wajib även för dem.

Takbir bör reciteras direkt efter bönen. Det är obligatorisk (wajib) att uttala Takbir högt, utom för kvinnor, som bör läsa den me låg röst.

Om Imamen skulle glömma att läsa takbir bör de som följer Iman göra det utan att vänta på att Imamen gör det.

Lydelsen av Takbir är följande:

Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar, lā ilāha ill’Allāh.
Allāhu akbar, Allāhu akbar wa lillāhi al-ḥamd.
Allahu Akbar kabîra
wa’l-hamdu li Allâhi kathîra
wa subhâna Allahi bukratan wa asîla.
Lâ ilâha ill Allah wahdaHu.
Sadaqa wa’daHu wa nasara ‘abdaHu
wa a`azza jundaHu wa hazama al-ahzâba wahdaHu
Lâ ilâha ill Allah.
Wa lâ na’budu illa iyyâHu
mukhlisîna laHu’d-dîna wa law kariha al-kâfirôn.

Allāhu salli ´ala Sayydina Muhammadn
wa ´ala Ali Sayydina Muhammadn
wa ´ala Ashabi Sayydina Muhammadn
wa ´ala Ansari Sayydina Muhammadn
wa ´ala Azwaji Sayydina Muhammadn
wa ´ala Dhurriyati Sayydina Muhammadn
wa sallimtasliman kathira.

Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.
Allah är störst, Allah är störst, lov och pris tillkommer Allah.
Allah är störst över allt, mycket lov och pris tillkommer Allah, ära tillkommer Allah morgon och kväll.
Det finns ingen gud utom Allah, den Ende.
Han uppfyllde sitt löfte, gav Sin tjänare seger och gav stöd till Sin armé; Han Ensam besegrade de förbundna. Det finns ingen gud utom Allah. Honom allena dyrkar vi, vi gör våra religiösa plikter endast för Honom även om de otrogna är avogt inställda.

Må Allah sända välsignelser över vår Mästare Muhammad
och över vår Mästare Muhammads Familj
och över vår Mästare Muhammads Följeslagare
och över vår Mästare Muhammads Hjälpare
och över vår Mästare Muhammads Hustrur
och över vår Mästare Muhammads Efterkommande
och hälsa dem med ymnig fred.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa liAlllhi al-hamd
Allahu akbar kabiran, wal hamdu liAllahi kathiran
wa subhana Allahi bukratan wa asilan
La ilaha illa Allahu wahdaHu
Sadaqa wa’daHu, wa nasara ‘abdaHu,
wa a’azza jundaHu , wa hazama al-ahzaba wahdaHu
La ilaha illa Allahu, la na’budu illa iyyaHu
mukhlisina laHu ad-Dina wa law kariha al-kafirun

Allah är stor, Allah är stor, Allah är stor, det finns ingen gud utom Allah
Allah är stor, Allah är stor, Allah är stor, Allah tillkommer lov och pris
Allah är stor och väldig, allt lov och pris tillkommer Allah allt lov och pris
och Allah lovprisar vi morgon och kväll


Källa: al-Shurunbulali: Imdad al-Fattah


Inspelningar:
http://www.youtube.com/watch?v=lfpGM8rr1vI – En inspirerande recitation
http://www.youtube.com/watch?v=vb16OCWjBeI&feature=share Alafasy hela versionen
http://www.youtube.com/watch?v=qX0y_W3tcSA&feature=related – komplett med text

5 Responses

 1. Denna är faktiskt också komplett om man lyssnar ända till slutet :-) Utom salwat – de finns inte med :-(
  http://www.youtube.com/watch?v=lfpGM8rr1vI

 2. Tack! Den är komplett – och mycket fin.., mashaAllah
  Ytterligare en variant (komplett):
  http://www.youtube.com/watch?v=qX0y_W3tcSA&feature=related

 3. http://www.youtube.com/watch?v=vb16OCWjBeI&feature=share skall innehålla hela versionen (två gånger om dessutom) om jag lyckats höra/läsa rätt från den angivna texten på rahma.se

 4. En inspirerande recitation: (tyvärr inte hela…)
  http://www.youtube.com/watch?v=lfpGM8rr1vI