Ingen keps bak-å-fram här inte!

Om mannens klädsel i Islam – Ideal och verklighet

av Imaan M Granath

Följande scenario utspelar sig dagligen i Stockholm city; Två kivinnor passerar förbi. Den ena har en svart hidjab, sjal, noggrant draperad runt huvudet, den andra en i färgglatt mönster. Båda bär abaya, den islamiska ytterkappan. “Ah, muslimer” tänker beskådaren. En stund senare passerar några män förbi, med utländskt utseende i jeans och t-shirt. Beskådaren reagerar inte.

Dessa förbipasserande män var naturligtvis också muslimer men till skillnad från kvinnorna så syntes det inte. Det finns dock en islamisk klädsel för såväl kvinnan som mannen inom Islam. Den kvinnliga är välkänd och ett kärt diskussionsämne, men den manliga är oss mindre bekant här i Sverige. Hur ser en muslimsk man ut klädd i enlighet med Koran och Sunna?

Ideal:

Det anses vara en del av fitrah, det naturliga tillståndet, att män vårdar och uttrycker sin manlighet, vilken Gud skapat i mannen. Att “en man beter sig som en kvinna och en kvinna beter sig som en man” ligger inte i ett korrekt islamiskt uppförande enligt en hadith. En liknande hadith talar om “män som bär kvinnors kläder och kvinnor som bär mäns kläder”. Detta anses då sammanfattningsvis gälla rörelser, gång, tal och att likna varandra i klädsel, samt att bära något plagg som är specifikt för det ena könet. Det skulle för kvinnan kunna vara slips, för mannen kjol, örhängen och liknande. Detta gäller dock inte känslor; av flera kan det tyckas exklusivt feminint att gråta, men det är något Profeten Muhammed är väl känd för att göra – att visa känslor med tårar.

Vidare har Profeten också förbjudit mannen att bära smycken av guld, kläder av silke och kläder färgade av saffran, alltså av gul färg, det senaste med anledning av att det var vanligt bland kuffar, de icke-troende, och man ska undvika att likna dem. Däremot uppmanas männen att bära kläder i vitt, då Profeten sagt att de vita är bland de bästa och vackraste klädes-plaggen. Man uppmanas också till bruk av parfym. Profetens hustru Aíisha berättar i en hadith hur hon brukade stryka den bästa av dofter över hans ansikte och skägg, innan han skulle gå ut.

Ett viktigt karaktärsdrag och kanske det mest välkända hos en muslimsk man är skägget. Det är en del av det naturliga tillståndet att trimma mustaschen och att låta skägget växa, en knuten näves längd enligt hadither. Profeten säger “Jag har ingen samhörighet med den som rakar bort skägget”, vilket understryker vilken stark sunna det är.

Klädesplaggen ska vara av lös och ledig karaktär. Mannens awrah, det vill säga den del av kroppen som är obligatorisk för honom att alltid täcka, är från knät till naveln. Små skillnader i gränsdragningen förekommer; enligt Hanafi skolan säger man inklusive knät och exklusive naveln och i Shafiíi skolan säger man exklusive knät och inklusive naveln. Om man skulle kunna kalla det för awrahns längd så har awrahn en storlek också, vilket utesluter bruk av tajta kläder. Speciellt på det område awrahn är obligatorisk att täcka då formen av kroppen inte bör kunna skönjas. De män som använder byxor bör alltså ha en överlappande längre skjorta ner till awrahns slut, dvs till knät, för att följa sunnan på bästa sätt. En viktig punkt är också isbal, att byxorna inte får vara längre än till anklarna.

Kläder som Profeten bar var; jilbab, långskjorta till anklarna, izar, någon form av höftskynke eller skärp, twawb, långt tygstycke, íimama, turban, jubba, kappa eller mantel, sirwal, vida byxor m.m. Hans favoritplagg som ofta nämns är hibra, en jemenitisk mantel.

Ytterligare ett plagg som var Profeten väldigt kärt var just turbanen, ofta nämns det att han bar en av svart färg. En hadith talar om hur han bar den så regelbundet att han till och med utförde wudu, tvagningen, ovanpå turbanen, för att inte behöva ta den av sig. Förutom turbanen kan man använda kimma eller taqiyya, en annan form av huvudbonad. Eftersom detta var en så vanlig sed anser många íulama, lärda, att den som inte bär huvudbonad har en ytterst ogillad ovana som är nödvändig att avstå ifrån. Framför allt bör man täcka huvudet i de obligatoriska bönerna, då det inte finns några bevis för att Profeten någonsin bad barhuvad och ett känt uttalande från Profeten är just “Be som ni har sett mig be”.

Vad gäller håret brukade Profeten färga sitt hår med henna, och han har uppmanat sina trosfränder att göra det samma. I hadithen säger han att “Judar och kristna färgar inte sitt hår, så ni borde göra motsatsen till vad de gör”. Däremot ska män undvika att färga håret svart.

Att just särskilja sitt utseende är ett genomgående tema. Det berättas till exempel hur khalifen íUmar förbjöd användandet av midjeskärp som tidigare var mycket vanligt, med hänvisning till att man just borde markera skillnaden mellan muslimsk och kristen klädsel.

Vi har nu kunnat lyfta fram en hel del drag som karakteriserar den muslimska mannens klädsel och utseende. Inom Islam anses det allmänt så att klädseln påverkar karaktären och beteendet och att de speglar varandra.

…och verklighet:

Jag möter Ahmad, 42, en uppenbarelse i vitt. Han bär alltid lång vit klädsel och en vit turban vars ände faller ner över axeln, i slående kontrast till hans svarta hy. Ahmad kommer ursprungligen från Gambia och är idag bosatt i Stockholm sedan knappt 10 år tillbaka. Han arbetar som skötare på Östermalms Förvaltning, psykmottagningen. Han är gift, med tre barn.

För sju år sedan bestämde han sig för att alltid bära islamisk klädsel. Hans egen far brukade bära kläder i enlighet med sunnan och i hans hemland var det en vanlig sed, speciellt på fredagar. Beslutet tog han i samband med ett besök på Islamiska universitetet i Medina i Saudiarabien. Han inspirerades av alla bröder som gick islamiskt klädda och brukade besöka Masjid un-Nabi, Profetens moské, där han beundrade deras utstyrsel. En hadith som påverkade honom var den att “om man klär sig som dem (de icke-troende) blir man som dem”.

Att bära islamisk klädsel i Sverige upplever han både positivt och negativt. Bland muslimer som inte praktiserar Islam stöter han på mest problem, de tycker han är för strikt och att han inte kan anpassa sig till samhället han lever i. Framför allt saknar de förståelse till varför han går klädd så. Men många blir också inspirerade av honom. Han berättar att han var den första som började med islamisk klädsel i Stockholm, då för sju år sedan. Idag är de flera. Men de allra flesta vågar inte, säger han, de saknar också kunskap om hur väsentligt det är. Det här är det verkliga jihad, nämligen jihad un-nafs ó att bekämpa det svaga i ens karaktär, och för det behövs kunskap. Jag brukar tala med bröderna och uppmuntra dem och framför allt påminna dem om att vi i Islam har vår egen klädstil och inte är i behov av Nike produkter och kepsen bak-å-fram, säger han passionerat.

Sedan 11 September-attacken mot USA har han fått mer ögon på sig och kommentarer som “nu exploderar väl snart vagnen” då han klev på tunnelbanan. Visst är det ett test, säger han, men det stärker mig bara. Snart ska jag ut och flyga och jag kommer att fortsätta gå i mina vanliga kläder. Jag kommer att likna Bin Laden, men jag kommer inte att bete mig som honom, skrattar han.

Sedan ett par månader tillbaka har han också fått problem på jobbet, vilket han aldrig haft tidigare. I samband med att de införde nya klädregler, sa de sig inte längre kunna acceptera hans kläder och han känner sig nu trakasserad.

Han skulle aldrig kunna tänka sig att börja använda västerländska kläder. Detta är normalt för mig, säger han, och jag kan inte klä mig utifrån någon annans åsikt om vad som är normalt. Det här är jag och min identitet, det kommer jag alltid att hålla fast vid. Jag hoppas att fler från den manliga islamiska församlingen får starkare iman, tro, och kommer att vilja bära kläder som följer sunnan, avslutar han.

För 3 år sedan kom Hassan, 30, till Sverige från Pakistan. Idag jobbar han som klädförsäljare samtidigt som han studerar svenska språket. Han har långt skägg och byxor med en längre skjorta som räcker honom till knäna. I hans hemland bar han alltid en traditionell pakistansk klädsel, tills han lärde sig att den i vissa avseenden imiterade västerländsk stil, kragen på skjortan hör till exempel inte till sunnan.

För fem år sedan lärde han känna en mycket from man, som var mycket noga med att klä sig islamiskt. Denna mannen presenterade honom i sin tur för en shaykh, en lärd man som började undervisa honom i Islam. Denne gav honom inspiration att börja följa sunnan vad gäller utseendet, speciellt efter att han blev tillfrågad om varför hans religiösa intresse och förändring inte syntes på honom. Då bestämde han sig.

När han kom till Sverige bodde han först i en mindre stad och där var det lätt att vidhålla klädseln. Många utav mina vänner bar islamisk klädsel, säger han, men när jag sedan flyttade till Stockholm kände jag ingen och det blev svårare att fortsätta. Mannen från Pakistan hade han fortfarande kontakt med och när Hassan och hans fru väntade sitt första barn uppmuntrade han honom att låta hans barn få se honom i islamiska kläder och med skägg. Han bestämde sig på nytt. Först hade jag skägg, fast kort, men med tiden har jag låtit det växa längre och längre, berättar han. Under samma period började min fru använda slöja så vi har kunnat stötta varandra på vägen, säger Hassan. Han upplever att det stärker honom att klä sig i enlighet med sunnan och önskar att fler bröder gjorde det så att man kunde stödja varandra. Han tror framför allt att det är inställningen till vad sunna egentligen är som är orsaken till att många väljer bort klädseln. Man måste ha kunskap och insikt i att sunna är Profetens exempel som vi bör anstränga oss till det yttersta för att följa, säger han.

Inget skulle få honom att välja bort sitt skägg, inte ens det faktum att han på senare dagar blivit kallad för terrorist. Tvärtom känner han en ökad lust att praktisera den islamiska klädseln mer och mer.

Abdallah, 38, tillhör de män som bär västerländska kläder. Han är palestinier och har bott i Sverige sedan drygt 12 år och driver ett eget företag. I hans familj bar och bär alla västerländska kläder så det var aldrig naturligt för honom att klä sig enligt sunnan. Min far brukade täcka huvudet med en vit sjal och svart ring, berättar han, men i övrigt hade han vanliga byxor och kostym. Det är inte förbjudet, att gå klädd som jag, säger han irriterat. Min fru tjatar ständigt och jämt på mig att klä mig mer synligt islamiskt, men jag skulle nog göra det endast om jag var bosatt i ett muslimskt land, fast vem vet, fortsätter han. Nyligen har han börjat odla skägg. Jag vaknade upp i samband med attacken mot USA, ingen ska få ta ifrån mig känslan av att jag är stolt över att vara muslim, säger Abdallah. Jag vill kunna visa det, dessutom tar Gud två steg mot mig om jag tar ett steg mot honom.

Under en tid då han var bosatt i Förenade Arabemiraten bar han islamisk klädsel. Där nere tyckte han att det var väldigt bekvämt att gå klädd i vida kläder eftersom det var så varmt. Han känner till ett fåtal av de uppmaningar sunnan har för mannens islamiska kläder, och tror inte att hans karaktär eller beteende skulle förändra sig om han började med dem. Jag täcker de delar jag måste, säger han. De andra uppmaningarna är enbart sunna, alltså inte obligatoriskt.

Det finns många sekularistiska tankegångar om att man skulle kunna reducera denna aspekt av Islam till en oviktig och onödig sunna. Sunna är dock Profeten Muhammeds exempel och bör av en muslim aldrig betraktas som oviktig. Att följa Profetens exempel anses självklart önskvärt och som en del av en muslims goda uppträdande, adab. Gud säger i Koranen:

Säg [Muhammad, till de troende]: Om ni älskar Gud,
Följ mig och Gud ska älska er och förlåta era synder.
Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surat al-Imran 3:31)

Källor:
– Alla hadither återfinns i Sahih Bukhari, Sahih Muslim och Riyadh us-Salihin (kapitlena om klädsel och adab)
– se även “Questions on Islamic Dress and Head-dress for Men”(Libas wal ama’im) [excerpted from the “Encyclopedia of Islamic Doctrine, As-Sunna Foundation of America, 1998]


Universitetsuppsats av Iman Granath
Aven publicerad på ghazali.se
Illustration: “Emir” – målnng av Ludwig Deutsch


2 Responses

  1. ja, vilken känska det skulle vara att se fler “emirer” i gatubilden :-)
    [illustrationen är en målning av Ludwig Deutsch med titeln “Emir”]

  2. Hade varit fantastiskt att se fler män klä sig så här!! :)