Juha: Fråga och svar – uppe och nere

Fråga och svar – uppe och nere

Hojja Nasruddin höll på att laga taket på sitt hus, då någon knackade på hans dörr.
-Vad vill du? ropade Nasruddin.
– Kom ned så ska jag tala om det för dig.
Nasruddin steg ned från taket och öppnade dörren. Besökaren sade:
– Jag behöver pengar. Kan undvara några akce?
– Kom upp till mig på taket, sade Nasruddin.
När de stigit upp på taket vände han sig till sin besökare och sade:
– Tyvärr kan jag inte låna dig några pengar, för jag har inga.
– Det kunde du väl ha sagt till med där nere vid dörren! sade mannen.
– Tja, sade Nasruddin, du kunde ju ha frågat mig när jag var här uppe.

Ur: “Nasreddin Hodja”,
en samling historier om Nasruddin (Juha)
Sammanställd av Alpay Kabacali
Illustrerad av Fatih M. Durmus
Utgiven av NET.
Hämntat från: http://u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net/front.html