Juha: De som vet och de som inte vet

De som vet och de som inte vet

Hojja Nasruddin steg upp i predikstolen och började sitt tal till församlingen:
– Vet ni vad jag ska tala om idag?
– Nej, svarade församlingen.
– Om ni inte vet, hur ska jag då kunna förklara det för er? sade Hojjan, och gick därifrån.
Nästa vecka steg han upp i predikstolen igen och ställde samma fråga. Denna gång svarade församlingen:
– Ja, det vet vi!
– Om ni redan vet behöver jag inte tillägga mer, sade Hojjan och gick därifrån.
Folk i församlingen beslöt då, att om han nästa vecka ställde samma fråga igen, skulle hälften av dem svara ja, och den andra hälften nej. Nästa vecka hände samma sak. Församlingen svarade som överenskommet – en del sade ja och andra nej.
– I så fall kan de som vet tala om det för dem som
inte vet! sade Hojja Nasruddin och gick därifrån.


Ur: “Nasreddin Hodja”,
en samling historier om Nasruddin (Juha)
Sammanställd av Alpay Kabacali
Illustrerad av Fatih M. Durmus
Utgiven av NET.
Från: http://u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net/front.html

You may also like...