´Ashura’-dagen till minne av Profeterna

Sammanställt och av översatt av bmk

‘Ashura’-dagen firades av judarna för att minnas Profeten Musas (fred vare med honom) befrielse från Farao. Vi vet från en berättelse av Sayyiduna Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med honom) att när Profeten Muhammad (må Allah sända välsignelser och fred över honom) kom till Madina, fann att judarna fastade på ´Ashura’-dagen. De sade: “Detta är en dag som har stor betydelse, då Allah räddade Profeten Musa och Israels barn från att dränkas av Farao. Profeten Musabefallde då sitt folk att fasta för att visa sin tacksamhet. Det är därför vi gör det.” Profeten Muhammad (fred vare med honom) sade då: “Vi har större anledning, eftersom vi står Profeten Musa närmare än ni.” Så Allahs Sändebud (fred vare med honom) fastade den dagen och befallde oss att också göra det. ( Bukhari och Muslim)

Fastan på ´Ashua’-dagen esattes senare av fastan i Ramadan, men kvarstår som Sunna till åminnelse av Profeterna och tacksamhet gentemot Allah för de underbara ting som han lät hända med dem den dagen.

Några händelser som inträffade den 10 Muharram nämns av den store lärde Sayyiduna Sheikh Abd al-Qadir al-Jilani al-Hanbali i hans bok “Ghunya li-Talibi Tariq al-Haqq“:

 • Allah tog emot Profeten Adams (fred vare med honom) tawba
 • Allah räddade Profeten Nuh [Noak] (fred vare med honom) i arken
 • Allah släckte elden som kung Nimrod hade tänt för att bränna Profeten Ibrahim [Abraham] (fred vare med honom)
 • Allah talade till Musa [Moses] (fred vare med honom) och gav honom budtavlorna
 • Allah återställde Profeten Ayyub [Job] (fred vare med honom) från hans sjukdkom
 • Allah återförenade Profeten Yusuf [Josef] med hans far, Profeten Ya’qub (Jakob) (fred vare med dem båda)
 • Allah räddade Profeten Yunus [Jonas] (fred vare med honom) ur fiskens mage
 • Allah förlät profeten Dawud [David] (fred vare med honom)
 • Allah återupprättade kungeömet åt profeten Sulayman [Solomo] (fred vare med honom)
 • Allah upplyfte profeten ´Isa [Jesus] (fred vare med honom) till Paradiset
 • Allah hedrade Sayyiduna al-Husayn med martyskapet

Vad man kan göra för att fira dagen:

 • tillbe Allah så mycket som möjligt
 • fasta, för som fastar den dagen är som den som fastat hela livet
 • ge kläder till den nakene, att besöka den sjuke, att ge mat åt de hugnriga och vatten till de törstiga
 • ge riklig försörjning till sin egen familj

Referens: sunnah.org


Sökord: ashura

You may also like...

2 Responses

 1. Man borde göra ´Ashura-dagen till föremål för da´wa och ökan förståelse mellan religionena….!

 2. Saker som hände på Ashura-dagen:
  Allah tog emot Profeten Adams (fred vare med honom) tawba
  Allah räddade Profeten Nuh [Noak] (fred vare med honom) i arken
  Allah släckte elden som kung Nimrod hade tänt för att bränna Profeten Ibrahim Läs fortsättningen…..