Frågor & kunskap | Sh. M. Yaqoubi

Frågor & svar, kunskap och dhikr | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi förklarar betydelsen av ordet “dhikr”,och vikten av att vända sig till de lärda – Ahl al-dhikr – för att söka svar på sina frågor.
Från spellistan Sheikh Muhammad al-Yaqoubi på svenska

Se fler svensk-textade filmer med Sheikh Muhammad al-Yaqoubi:

[archivist query=”filmer=yaqoubi-svensk-text/”]

You may also like...

2 Responses

  1. kk says:

    Kan man ha två eller flera religion