Eid-hälsning | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

En välsignad Eid!

Från Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
26 oktober 2012 ? 10 Dhul Hijja 1433 H.
http://www.facebook.com/muhammad.alyaqoubi

Till alla mina vänner på denna sida och till alla besökare:
Må Allah göra er Eid välsignad och må den Allsmäktige, genom Sin Storsinthet, göra alla våra dagar till festdagar, fyllda av glädje tillsammans med Honom. Må denna Eid ge undsättning och seger för folket i Syrien, och må deras sår läkas.

Den sanna Eiden finns inte för dem som är frånvarande från Allah, utan för den som är med Honom.

De som är bäst och närmast Allah är de människor som undergår katastrofer och prövningar, om de är medvetna om det.

Allah är med dig – frågan är: Är du med Honom?

Eid är inte nya kläder eller särskilda maträtter; detta är tecken på att man firar något: det är ett tecken på glädjen i blind lydnad under Allah; även om vi måste offra våra barn, som vår förfader Profeten Ibrahim gjorde.

[wpspoiler name=”English (oroginal)” ]
To all my friends on this page and to all visitors
May Allah make your Eid a blessed one and may He Almighty, out of His Bounty, make all your days feasts full of happiness with Him. May This Eid bring relief and victory to our people in Syria and may their wounds be healed.

The real Eid is not for those who are absent from Allah but for for those who are with Him.

The best closest people to Allah are those under calamities and in tribulations, if they are aware of it.

Allah is with you; the question is: are you with HIm?

Eid is not new clothes or special food; these are sings of celebrating something: it is a sign of happiness with our blind obedience to Allah; even if we have to offer our children as our forefather Prophet Ibrahim did.
[/wpspoiler]

You may also like...

1 Response

  1. Och undsättning för folket i Burma… och Mali… och även alla i Europa som hotas av SD… av Vlaams Blok… Lega Nord… Gyllene Gryning… må de inte hotas eller anfallas, och må de inte anfalla själva!