Hanafi Fiqh del 2 | Salahuddin Barakat

Hanafi Fiqh – Lektion 2: Handlingskategorier (ahkam) | Sidi Salahuddin Barakat

Söndagen den 7 oktober 2012

Sidi Salahuddin Barakat förklarar
– hur olika handlingar kategoriseras (fard, haram, sunna, markuh etc)
– hur bevis klassificeras (qat´i al-thubut, zhanni al-thubut, qat´i al-dalala, zhanni al-dalala)
– skillnaden mellan fard och wajib i Hanafi madhhab
– olika typer av sunna
– mubah, makruh och haram
– markuh tanzihan och makruh tahriman enligt Hanafi madhab

Har du frågor?

I så fall går det bra att skriva dem i kommentarfältet här nedan, alternativt skicka dem till oss, så kommer de inshaAllah att besvaras i en kommande session.

Från spellistan Sidi Salahuddin Barakat

You may also like...