Dikt: Kallelsen | Jalal al-Din Rumi

Av Jalal al-Din Rumi
Översatt och kommenterad av Ashk Dalén

Musik och sång lämpar sig bara för en orolig själ, [1]
så vad väntar du på?
Sitt inte där och grubbla utan raska på!
Om du förtjänar namnet människa, gå till vännen!
Säg inte: “Vännen vill inte veta av mig”,
ty vad har en törstig människa för nytta av sådana ord?
Inte grubblar väl nattfjärilen över elden?
Grubbleriet drar vanära över en förälskad själ.
När krigaren hörde trumslaget
värdesattes han genast till tiotusen man!
Om du hört trumman, dra då kvickt ditt svärd
och din själ blir till zulfiqars skida! [2]
Hugg med svärdet och inta kärlekens kungadöme, [3]
ty kärlekens kungadöme består i evighet.
Du är Husayn i Karbala, och bekymra dig inte om vatten, [4]
ty Guds svärd är dagens vatten!

(Diwan 338)


[1] För Rumi var musik och sång någonting himmelskt och det är inte utan anledning som han i ett avsnitt förklarar att kärlekens boning har väggar och tak av musik, sång och poesi (Diwan 332). Det kan vara värt att påpeka att det finns en motsättning mellan shari’ah och vissa riktningar inom sufismen i denna fråga, eftersom dessa konstformer inte betraktas med blida ögon i den traditionella islamiska lagen. Trots det har de rättslärde aldrig någonsin kunnat nå enighet om något förbud.

[2] Zulfiqar: Profeten Muhammeds svärson ‘Ali ibn Abi Talibs berömda tveuddade svärd. ‘Ali räknas som den fjärde sunnitiske kalifen och innehade ämbetet 656-661. Han är omtalad som en oförskräckt stridsman och står som symbol för islams riddarideal, men är även aktad bland sufier och shiiter i egenskap av profetens andliga lärjunge.

[3] Enligt sufismen hänför sig det heliga kriget, jihad, djupast sett inte till yttre strider utan till den inre kamp som varje enskild mystiker utkämpar mot sin egen destruktiva lystnad och drift. Profeten Muhammed sade sedan han återvänt till Medina efter krigsnederlag “Vi har kommit tillbaka från det lilla jihad till det stora.”

[4] Husayn: Profeten Muhammeds barnbarn Husayn ibn ‘Ali som år 680 led martyrdöden på Karbalaslätten (nuvarande Irak) i ett upprorsförsök mot den umayyadiske kalifen Yazid. Enligt sägnen omringade Yazids krigshär Husayns mycket mindre skara i åtta dygn, och hindrade dem att dricka vatten ur en närbelägen flod. Husayns anhängare dödades till siste man och händelsen blev ett tragiskt minnesmärke i islams historia, i synnerhet för den shiitiska riktningen där Husayn betraktas som den främste av alla martyrer.


Ur “Vassflöjtens sång” av Jalal al-din Rumi, översatt av Ashk Dahlén
Illustration: “Tulip and Rumi” by Dr Munevver (Turkish Art Land)