Livets mening

Varför hara Allah skapat människorna?

Allah säger i Koranen:
(* Jag har skapat människor och jinn (andeväsen)
enbart för att de ska dyrka Mig *)

(* Han är den som skapat döden och livet för att testa
vilka av er som handlar på bästa sätt *)
(Sura al-Mulk : 67:2)