Hur blir jag regelbunden i mina böner?

Hur kan jag bli mer regelbunden i mina böner?

besvarat av Ustadha Shaista Maqbool
Översatt till svenska av ash

Fråga:

As Salaamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
Vänligen rådge mig om hur jag kan bli mer regelbunden i mina böner. Jag börjar alltid med intentionen att fortsätta göra alla mina böner, men sen sätter latheten in och jag går flera dagar utan att göra dem. Jag förstår behovet och plikten, samtidigt verkar jag alltid återvända till att vara tanklös och missa dem. Jag älskar islam men har liten egen viljestyrka. Jag behöver ett sätt att skapa regelbundenheten. Vänligen hjälp mig.

Svar:

För det första, be Allah ta’ala att hjälpa dig och avstå från att försöka åstadkomma det genom egen styrka. Be uppriktigt om förlåtelse för dina tidigare luckor och bestäm dig för att aldrig missa en bön igen, be Allah ta’ala att hjälpa dig i varje steg på vägen.

För det andra, sök vänskap och närhet till de som redan gör sina böner regelbundet och be dem om stöd och hjälp. Låt dem få veta om ditt problem och be dem uppmuntra dig och hjälpa dig att hålla fast vid din egen bön. Om du befinner dig i en situation där du inte har muslimska vänner i närheten, gå till en moské för att finna dem som är starka i tron och bönen. Om du omger dig med människor som finner det oacceptabelt att missa en bön, kommer det att bli lättare för dig att bli som dem.

Några andra saker du kan göra:

1- Lär dig hur viktig bönen är i islam, dess belöningar, straffet för dem som lämnar den etc. Profeten (sall Allah ‘alayhi wa sallām) själv sade: “Skiljelinjen mellan en (troende) människa och avgudadyrkan eller otro går vid att lämna bönen.” (Muslim)

2- Läs Koranen. Att vara “lat” i de obligatoriska handlingarna är ett tecken på svaghet i tron, och att recitera Koranen stärker tron.

3- Lär dig mer om islam; läs om Profeten (sall Allahu ‘alayhi wa sallām) etc. Också detta i syfte att stärka tron.

4- Gör upp en plan och håll fast vid den. Vi behöver ofta disciplinera vårt “nafs” eller lägre jag att göra saker det inte tycker om. Sätt ett straff för dig själv varje gång du missar en bön, t ex att lämna 20 kronor i välgörenhet, eller att inte kolla din mail under en dag och se till att du håller fast vid detta varje gång du missar en bön.

5- Om du ser att dina missade böner beror på att du tycker det “tar för lång tid”, lär dig fiqh kring wudu och bönen så att du vet vilka de obligatoriska delarna i var och en av dem är. Om ditt “nafs” inte vill vara med på att be de bekräftade sunnah-bönerna (t ex 4 rakaat före den obligatoriska Zhuhr), börja åtminstone med att be de obligatoriska fem bönerna och addera gradvis till sunnah. Det är viktigt att be även sunnah-bönerna, och att ständigt undvika dem räknas som synd; dock inte tillnärmelsevis så stor synd som att missa en obligatorisk bön, så ta hänsyn till det i din plan.

6- Sist men inte minst, fortsätt att försöka och ge inte upp. Allah ta’ala säger i Koranen “Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ‘Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Allahs nåd. Allah förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” (Az-Zumar:53)

Må Allah ta’ala hjälpa oss att hålla fast vid det Han älskar.

—————————————-

Källa: http://seekersguidance.org/ans-blog/2011/11/20/how-can-i-be-more-steadfast-in-my-prayers
Svensk översättning hämtad från: http://islam.nur.nu/viewtopic.php?f=42&t=3410