Sunni trossatser 2: Tron på Änglarna

Om Änglarna

Bismi Allah – بسم الله الرحمن الرحيم

Änglarna

Änglar är subtila kroppar, som är skapade av ljus. De är intelligenta varelser som Allah har skapat så att de alltid lyder Honom. De kan uppträda i många olika former. De är äter inte och dricer inte, och de är varken manliga eller kvinnliga.

Antalet Änglar är mycket stort. De befolkar hela jorden, och området mellan mellan den nedersta himlen (vårt universum) och alla himlar bortom den. Det finns inget stålle i rymden där det inte finns en Ängel som böjer sig inför Allah.

Allah nämner några Änglar vid namn i Koranen:

  • Jibril (جبريل), även omnämnd som Amin al-Ruh (أمين الروح), som har till uppgift att överföra Budskap från Allah till Profeterna.
  • Mikail (ميكائيل), som har uppdraget att dela ut människors uppehälle (رزق). Han övervakar regnet, och driver molne dit Allah vill.

I Koranen näms också:

  • Änglarna som bär Tronen (حملة افعرش).
  • Dödsängeln. Enligt en svag hadith är hans namn `Izrail (عزرائيل)
  • Ängeln som kommer att blåsa i trumpeten på Uppståndelsens Dag. Enligt en sahih hadith är hans namn Israfil (إسرافيمل)
  • Eldens väktare. Hans namn är Malik (مالك).
  • Paradisets väktare. Hans namn är Ridwan (رضوان).

Andra Änglar som är kända från hadith är:

  • Raqib och `Atid (رقيب وعتيد), två Änglar som ledsagar månniskan och nedtecknar alla hennes gärningar. Dessa namn nämns i Koranen (Sura al-Qaf: 18). Det finns förutom dessa två många andra änglar som omger människan och vaktar och skyddar henne, se hadith.
  • Munkar och Nakir (منكر ونكير), två Änglar som förhör människorna i graven om deras religion.

 

Ängeln Jibril
Det var Jibril som besökte Profeten Muhammad (välsignelser och fred vare med honom), både då han var ensam och då han var i sällkap med andra. Jibril (fred vare med honom) framträdde oftast i form av en ståtlig man. T.ex. berättas i den kända Jibril-hadithen att han visade sig som resande. Den bland följeslagarena som mest liknade var Dihya, må Allah finna behag i honom, och ängeln Jibril visade sig ofta i hans skepnad. Det berättas att `Abd Allah ibn `Abbas såg honom i sin ursprungliga form med 600 vingar som täckte hela horisonten.


Sammanställt av bmk
Baserat på Sheikh Muhammad Salih al-Farfur Al-Farfur: Risalatu al-Nafi’atu wal Hujjatu al-Qati’atu fi ‘Ilm al-Tawhid, Dar al-Farfur, Damaskus 2001