Vem/vad är ahl al-Sunnah wal Jama’ah?

Defintionen av Ahl al-Sunnah wal Jama’ah

Sammanställt av B. Muhammad
Termen Ahl al-Sunna wal Jama´a betyder:
“De som följer Profeten Muhammad’s (salla Allah ´aleihi wa sallam) Sunna och de lärdas koncensus (samförstånd)”.

Det är de som erkänner

  1. – de fyra rättsskolrna,
  2. – Ash´ari-Maturidi ´aqida, och
  3. – de andliga vägar som verkar inom dessa ramar. [1]

De omfattar majoriteten av alla muslimer under alla tider. De utgör “den största gruppen”, “den stora majoriteten”, “den räddade gruppen” och andra uttryck som Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) använde för att beteckna dem som – genom Allah’s Barmmhärtighet – kommer att inträda i Paradiset. [2]

´Abd Allah b. Mas´ud – en av de mest kunniga bland Profetens (s) närmaste föleslagare sade – berättade:

عليك بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمة محمد على ضلالة
Håll er till majoriteten (al-Jama´a), för Allah den Upphöjde och Majestätiske kommer aldrig att tilllåta att Muhammads (s) samfund enas om något som är fel (Dalala).
Ref: Imam Tabarani i Mu’jam al Kabir, Vol. 17, s 240. Imam al Haythami säger att personern i överföringskedjan är tillförlitliga (thiqqa) (5/394, Hadith # 9107)

——————————————————-

Referenser:

[1]
Shaykh al-Islam Ahmad ibn Hajar al-Haytami (d. 974 H) definierade Sunni-muslimerna på följande sätt:

“A Mubtadi (innovator) is the person who does not have the faith (Aqeedah) conveyed unanimously by the Ahl as-Sunnah. This unanimity was transmitted by the two great Imam’s Abu’l Hasan al-Ashari (d.324 H) and Abu Mansur al- Maturidi (d.333 H) and the scholars who followed their path.” (Fath al-jawad)

och:

“‘Man of bid’ah” means one whose beliefs are different from the Ahl as-Sunnah faith. The Ahl as- Sunnah faith, is the faith of Abu’l Hasan al-Ashari, Abu Mansur al- Maturidi and those who followed them. One who brings forth something which is not approved by Islam becomes a man of bid’ah.” (al- Fatawa al-Hadithiyya)

Hadrat Shah Wali’ullah Muhaddith Dehlawi (radi Allah anhu) sade i Aqdul Jayyad:
“As Rasulallah (Salla Allahu alaihi wa Sallam) has stated, follow this ‘Sawad al-A’zam’, and when the four Madhhabs are within the Sawad al-A’zam then the following of any one of them, is followance of the Sawad al-A’zam. Therefore, refuting any one of them is refuting the Sawad al-A’zam”.

och i “Fatawa Azeezi” (Vol. 2, pg. 4):

“The various parts of the Ahl as-Sunnat Wal Jama’at in Aqaa’id such as the Ash’ariya, the Maaturadi, in Fiqh such as the Hanifa, the Shafi’i,the Hambali, in Tasawwaf such as the Qaderi, the Chisti, Naqshabandi, the Suhurwardi, this servant considers all of them to be the truth”.

[2]
Profeten Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) sade:

“Follow the way of the largest group of Muslims! For, he who deviates from this group will be thrown into Hell!” (Sunnan Ibn Majah, Hadith # 3950)

Imam Sufyan al-Thowri (d.161 H) sade i sin bok Al Mizan al-Qubra:

“Med al-Sawad al-a’zham (den stora majoriteten) menas de som kallas Ahl as-Sunnah Wal Jama’ah.”

Allah will never let my Ummah agree upon misguidance, and the hand of Allah is over the group (Jama’ah), so follow the great mass of believers (Sawad ul-‘Azam), and whoever dissents from them departs to hell(al-Tirmidhi (4/2167) a narration authenticated and reported by al-Hakim (1/116), and al-Dhahabi agreed with him, Scholars explained that Sawad al Azam here refers to great Ulama.

——————————————————-

Länkar om vad som är Ahl al-Sunna:

Den räddade gruppen är den stora majoriteten
av Sheikh Dr. Muhammad `Adil `Aziza al-Kayali
Urval och översättning till svenska: bmk
http://islam.nur.nu

Who are the Ahl as-Sunnah wa’l Jama’ah? http://www.masud.co.uk
The doctrine of Ahl al-Sunna versus the “salafi” movement
Summary of Sunni doctrine: http://qa.sunnipath.com