Muqarnas (stalaktiter) i islamisk arkitetur

Muqarnas (مقرنص) är tredimensionell dekoration i Islamisk arkitektur


Källa: http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/muqarnas/out-in/out-in.html
Läs mer:
Muqarnas Detabase with map: http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/muqarnas/map.html
Artikel: http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/muqarnas/default-.htm