Hemundervsning i Sverige | C.C. Warren


Har du funderingar kring hemundervsning – “homeschooling”?
Eller är du bara allmänt intresserad av den svenska statens ateistiska utbildlningsparadigm?
Läs då den här rapporten!
Den är skriven på engelska, men handlar i allra högsta grad om Sverige.


Den svenska riksdagen röstade bort en mänsklig rättighet

tisdagen den 22 juni 2010.

Enligt författaren C.C. Warren bryter Sverige flagarant mot FN´s mänskliga rättigheter då man motverkar – och enligt en ny lag helt kväser – föräldrars rätt att själv undervisa sina barn. Därmed placerar Sverige sig själv på kartan r med “begränsad demokrati”, enligt Amnesty International´s kriterier.

Vad är hemundervisning?

Hemundervisning är världens snabbast växande skolform, och internetålderns mest spännande pedagogiska innovation.

Hemundervisning är när föräldrarna tar hand om sina barns undervisning istället för att barnen går i skolan. Eftersom hemundervisande barn inte bara lär sig hemma utan ofta i hög grad deltar i samhällslivet så vore kanske familjebaserad undervisning ett bättre begrepp, men idag är begreppet hemundervisning etablerat som en direkt översättning av det engelska begreppet “home education”.

Det mest fascinerande med hemundervisning ur utbildningssynpunkt är det utmärkta både kunskapsmässiga och sociala resultat ger trots att de hemundervisande föräldrarna sällan har någon pedagogisk utbildning eller tidigare pedagogisk erfarenhet. Hemundervisning är ett nytt pedagogiskt paradigm vars framgång beror av helt andra faktorer än skola.


Referenser:

C.C. Warren: Rapport om Hemundervsning i Sverige (engelska, pdf)
AN INDEPENDENT STUDY AND CRITIQUE OF
THE SWEDISH GOVERNMENT’S PROPOSED NEW LEGISLATION ON
HOMESCHOOLING
By C.C.M.Warren, M.A.(Oxon), Retired Professional Educator
Submitted to the Swedish Government’s Department of Education
Dedicated to all Homeschoolers in Sweden and Internationally
Special thanks to Jonas Himmelstrand for his advice and proofreading
15 September 2009

PDF

Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (ROHUS) rohus.se
ROHUS är sveriges ledande organisation för hemundervisning, religiöst och partipolitiskt obunden, med stöd till hemundervisare oavsett motivation. Rohus en intresseförening för hemundervisande familjer i Sverige. Vi informerar till politiker och myndigheter samt i media om hemundervisning och fungerar som remissinstans.