Himmel, hav och närheten till Allah

Profeten Muhammad (Allah’s välsignelser och fred vare med honom) sade:

« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض »

« Jag är Mästare över Adams barn på Återuppståndelsens Dag, och det är ingen överdrift. I man hand hålls lovprisningens flagga, och det är ingen överdrift. Det finns ingen profet sedan Adams tid som inte kommer att stå under min flagga. Och jag är den förste över vilken jorden öppnas. »
(Ahmad, al-Tirmidhi, Ibn Majah, förmedlad från Abu Sa’id al-Khdriyy. Hadithen är hasan sahih.)

Hadithen pekar på al-Maqam al-Mahmud, dvs. den höga ställning Allah har givit Profeten Muhammad då Han lovat honom att han får göra förbön för hela mänskligheten på Domedagen.

När han säger ”Jag är Mästare över Adams barn” så betyder det is själva verket att han är mästare över Sayyiduna Adam och alla andra profeter (fred vare med dem) och deras folk, men av blygsamhet inför vår förfader nämnde han dem som ”Adams barn”.

Hur ska man då förstå de Ayat och hadither som tycks peka på att alla profeter skulle vara jämbördiga? T.ex. Koranens uttalande ”vi gör ingen åtskillnad mellan [profeterna]” (al-Baqara 2:136) eller hadtiher som ”föredra mig inte framför [andra] profeter” (Bukhari) eller ”Den som säger att jag är bättre än Yunus ibn Matta ljuger” (Bukhari, Tirmidhi).

Det som avses med sådana uttryck är att alla profeter är lika med avseende på sin sändelse – de kom alla med budskapet om Tawhid, att Allah är den ende och unike guden vi kan dyrka. Det motsäger inte det faktum att det finns en rangordning mellan profeterna, där Profeten Muhammad (sallaAllah ’aleihi wa sallam) intar den högsta platsen.

Angående hadithern om Profeten Yunus förklarar Imam al-Haramayn (’Abd al-Malik b. ´Abd Allah al-Juwayni d. 478 H.) följande (sammanfattat av Imam al-Ghunaymi i hans kommentar till ´Aqida Tahawiyya):

Företrädena hos vår Profet (sallaAllah ’aleihi wa sallam) jämfört med andra profeter är påtagliga – t.ex. att han har givits rätte till den den högsta förbönen på Domedagen (al-shafa’a al-´uzhma), att de kommer att stå under hans flagga, att han upphöjdes över de sju himlarna – medan Profeten Yunus (’aleihis-sallam) nedsänktes i havets djup. Hadithen klargör att den rumsliga skillnaden mellan att befinna sig på höjden av de sju himlarna eller på havets botten inte har något att göra med att vara nära eller långt borta från Allah, eftersom Allah inte har någon plats eller riktning. Närheten till Allah är obereonde av var de befinner sig i rummet. Uttrycket ”Den som säger att jag är bättre än Yunus ibn Matta ljuger” är alltså ett uttalande om att Allah inte finns i rummet, att närheten till Honom och rang inför inte har något med uppe och ner att göra, utan ligger på ett det abstrakta, andliga planet.


2 Responses

  1. MashaAllah allahuma salli ala muhammadin

  2. on Facebook says: