Kurs: Profeten Muhammads Liv (VT 2015)


Inbjudan till kurs:

I DEN ÄLSKADES FOTSPÅR

En kurs för systrar – muslimer och icke-muslimer –
om Profeten Muhammads (fred vare med honom) liv och exempel,
baserad pä Qadi ‘Iyads klassiska verk “Al-Shifa”
med Ustadha Umm Ayman

NÄR?

Vi träffas varannan söndag kl: 14-17 med start söndagen den 25 januari
Kursen omfattar tio träffar.

VAR?

Studierummet i Aysha-moskén, Sankt Eriksgatan 91, Stockholm
nära Karlbergs station och T-bana S:t Eriksplan

ANMÄLAN

Klipp ut nedanstående och skicka till fatim@aysha.se eller 076-18 40 786

Ja, jag vill delta i kursen “I den Älskades fotspår”,
och jag vill ha ha ett kurspaket för ca 50 kr.
Nam:
Adress:
Email:
Mobil:

KURSLITTERATUR

En förenklad översättning av boken Al-Shifa kan laddas ner gratis som PDF-fil.
Vi tillhandahåller ett kurspaket med kompletterande material till självkostnadspris (ca 50kr).
I övrigt är kursen gratis.

OM BOKEN

Det finns nog ingen bok som har haft så stor betydelse som Qadi ‘Iyads bok “Al-Shifa” för att lära känna Habib Allah – den “Mest Älskade”, den människa Allah utvalt och höjt till den högsta en rang en skapad varelse kan få och sänt för att kalla mänkligheten till Allah – vår Mästare och förebild, Profeten Muhammad – må Allah’s välsdignelser och fred vara med honom och hans nobla Familj.

Qadi ‘Iyad var en stor Maliki lärd som levde i Marrakesh i Marokko omkring år 500 efter Hijan / 1100-talet e.Kr. Hans verk omfattar alla Islams vetenskaper. Hans mest kända och lästa bok är “Al-Shifa”, som är högt uppskattad i hela den muslimska världen. Bokens fullständiga titel är “Shifa – Hur man botas genom att erkänna sina skyldigheter gentemot Allah’s Utvalde”. Det har sagts att “Ett hem där Al-Shifa finns kommer aldrig lida nöd”.

ÅMNE OCH KURSINNEHÅLL

Ämnet Sira – levnadsteckning – är mer än bara biografi. Det innebär:

  • att lära känna vår vägledare och laggivare
  • att känna till hans betydelse i våra liv här och efter döden,
  • att vara medveten om den respekt vi är skyldiga honom
  • att bygga upp ett personligt förhållande till honom

Och alla dessa saker är wajib – obligatorsiksa för varje muslim.

Med utgångspunkt i Qadi ´Iadds “Al-Shifa” kommer vi att ta upp :
Profeten Muhammads liv, historisk bakgrund, hans mirakler och sändelse, hans rang som profet och förhållande till andra profeter; uppenbarelsen av Koranen; Profeten Muhammads person, karaktär och levnadssätt enligt Koranen och Sunnan; Att älska honom och följa hans Shari’a, att visa ömhet och respekt för honom och hans familj m.m.

Vi kommer att disktuera kring frågor som:

  • Vad innebär det att följa hans Sunna?
  • Hur reagerar man om han förolämpas?
  • Hur levandegör vi honom i våra liv?

Vi kommer också att ägna oss åt Salawat (välsignelser) över Profeten Muhammad, och framföra sång och poesi till hans ära, enligt den islamiska traditionen. Och sen avslutar vi med fika.

Kursen arrangeras av Masjid Aysha och Kultursällskapet Damas
i samarbete med med studieförbundet NBV.
Vill du veta mer v.v. kontakta: Fatim: 076- 18 40 786

Vi ser fram emot att få träffa alla systrar!
Med varma hälsningar,
Fatim & Umm Ayman


Facebook event