Myter om salafiyya

Vad är en salafi?

Av Therese Tasnim Ez | tasnims.com

Jag fann en bra artikel som beskriver fenomenet här:
Termen “Salafi” återupptogs som en slogan och som namnet för en rörelse, bland de sentida Muslimerna, av följet kring Muhammad Abduh (elev till Jamal al-Din al-Afghani) ungefär tretton hundra år efter Profeten (frid vare med honom), för uppskattningsvis hundra år sedan. Likt andra rörelser som dykt upp inom Islams historia, var deras huvudsakliga påpekande att religionen inte fattats ordentligt av någon sedan Profeten (frid vare med honom), de tidiga Muslimerna–och dem själva. Ifråga om ideal, förespråkade rörelsen en återvändo till en shari’a-betänklig ortodoxi som skulle rena Islam från oönskade tillägg, kriteriet för omvärderingen varandes Koranen och hadith.

Kort sammanfattat så är salafi en mindre inriktning i islam som sprider sin ideologi med enorma resurser backade främst av saudi. Billiga böcker, otaliga hemsidor och forum på nätet, moskébyggen etc. Deras främsta slogan är “Följ Koranen, sunnah och salaf” och det låter ju bra, men där finns många hakar.

En annan “tanke” är att islam har blivit blandat med en massa som inte hör hemma där, och att de ska rensa bort detta. Det beror bland annat att de har en annorlunda förståelse av fiqh, av bid’a osv.

En vanlig uppfattning om dem är att de är extra strikta, som en elitstyrka bland muslimerna som endast följer det “rena islam”, och det är ungefär lika sant som att säga att de som INTE är salafi inte följer islam… Det är i allra högsta grad individuellt, med andra ord.

Lagskolor brukar de säga att de följer alla fyra, och tar den mest korrekta åsikten av varje. Detta är förstås befängt, då i stort sett ingen av oss har utbildningen eller förmågan att utvärdera och jämföra bevis. Det man då är förpassad till, är att blint följa vad en lärd sagt är mest korrekt. Vilket är ironiskt då de är emot att man som outbildad, ickelärd muslim väljer att hålla sig till en enda lagskola i alla fiqhfrågor. Då är blint följande, kallat taqlid, plötsligt haram. Ironiskt, som sagt.

En ledsam sak som ofta följer på att man som konvertit hamnar i salafitänket är att man då tenderar att i viss mån se ned på andra som följer “vanlig” islam, eller som inte praktiserar. Att man som “nyfrälst i den Räddade Gruppen” (de menar att de är den räddade grupp som kommer till Paradiset) tyvärr omedvetet bär på en högfärdighet man inte har rätt till. Det leder i sin tur gärna till att vissa får som ett tvångsmässigt behov av att korrigera andra, eftersom man själv vet vad som är Korrekt, och det finns väldigt lite utrymme för att följa andra åsikter.

Naturligtvis är det individuellt som sagt, och även inom salafi finns olika grupperingar och inriktningar. – Tror att det kan ge en idé om vad det innebär. Men läs Shaykh Nuh’s artikel: Vad ar en salafi?


Lästips:
En bra artikel som beskriver fenomenet: Vad ar en salafi | Sh. Nuh Keller
Termen “Salafi” återupptogs som en slogan och som namnet för en rörelse, bland de sentida Muslimerna, av följet kring Muhammad Abduh (elev till Jamal al-Din al-Afghani) ungefär tretton hundra år efter Profeten (frid vare med honom), för uppskattningsvis hundra år sedan. Likt andra rörelser som dykt upp inom Islams historia, var deras huvudsakliga påpekande att religionen inte fattats ordentligt av någon sedan Profeten (frid vare med honom), de tidiga Muslimerna–och dem själva. Ifråga om ideal, förespråkade rörelsen en återvändo till en shari’a-betänklig ortodoxi som skulle rena Islam från oönskade tillägg, kriteriet för omvärderingen varandes Koranen och hadith.


6 Responses

  1. Anser man att det bara finns en riktig inställning i fiqh-frågor, så blir ju konsekvensen att “alla andra har fel” och därav kan det uppstå ett behov av att vilja rätta till alla dessa fel man ser.Läs fortsättningen…..

  2. Min erfarenhet ar att det blanda ‘salafiyya’ finns ett mindre antal som följer det mesta (av det yttre) i vad man kan se. Sedan ett större antal som patalar andras brister, men sjalva inte följer sina egna ‘salafi’-ulama.Läs fortsättningen…..

  3. Ok fick ändå inte ihop det med rubriken!

  4. Salafiyya framhålls ofta i tidningsartiklar t.ex.Läs fortsättningen…..

  5. Fast myter betyder att det är punkter som inte stämmer! Med gruppens inriktning så får jag uppfattningen om att det inte är punkternas syfte!? Eller är jag fel ute?