Idoler | Ahmad Elheich

Idoler

Av Ahmad Elheich

Då Khalid Ibn Al Walid (radiya Allah ´anhu) bad khalifan Abu Bakr (radiya Allah ´anhu) om förstärkning mot perserna, sände Abu Bakr förstärkningen. EN man: Al Qa´aqa´a Bin Amr (radiya Allah ´anhu) – och han sade:
Vi kan inte förlora ett krig med Al Qa´qa`a i armén.

Då Amr Ibn Al´As (radiya Allah ´anhu) bad khalifan Umar (radiya Alllah ´anhu) om förstärkning, sände Umar TRE män. Han sade:
Här har du tre män. Var och en av dem motsvarar tusen krigare: Sa´ad Ibn Abi Waqqas , Khuzama och Al Zubayr Ibn Al Awam (radiya Allah ´anhum).

Då muslimerna bad khalifan Uthman Bin Affan (radiya Allah ´anhu) om förstärkning till Norra Afrika sände han SEX personer: Al Hassan, Al Hussain AS och Abdullah ibn Al Zubayr var bland dom.

När jag får höra namnen på vår ungas idoler idag får det mig att tänka!!!

Har någon lärt dem om vår historia?

Cristiano Ronaldo kan dribbla igenom ett helt lag. – Al Zubayr Ibn Al Awwam (radiya Allah ´anhu) dribblade igenom en hel arme själv. När han inte hade en enda fiende framför sig, vände han tillbaka och dribblade igenom dom alla igen med sin svärd och häst.

Vem är mer värd respekt och beröm?

Al Paccino i Scareface blev rik och slösade allt på droger och kvinnor. – Uthman Bin Affan RA var god för en Miljard Dinar. Han slösade allt på Islam.

Vem är värd mer respekt och beröm?

När Brad Pit blev arg i rollen som Hercules dödade han Hector. – När Khalid Bin Al Walid (radiya Allah ´anhu) blev arg dödade han Musaylama, som skyddades av 100 000 man.

Vem är värd mer respekt och beröm?

Alla känner vi till Robin Hoods pricksäkerhet i pilbågsskytte.

  • Vem vet att varje pil Saa´d Ibn Abi Waqqas (radiya Allah ´anhu) sköt innebar en död?
  • Vem vet att Hamza Ibn Abdul Muttalib (´aleihi salam) kunde döda ett lejon med sina bara händer?
  • Vem vet att Ali Ibn Abi Talibs (radiya Allah ´anhu) skyddsutrustning inklusive svärdet vägde ca 130 kg?
  • Vem vet att Khalid Ibn Al Walid (radiya Allah ´anhu) var en av historiens bästa om inte den bästa krigstaktikern?
  • Vem vet att ingen kunde brotta ner Umar (radiya Allah ´anhu), och att han var över 220 cm lång?
  • Vem vet att Ali (´aleihi salam) inledde krigen han deltog i med man mot man duell mot den starkaste bland fiendens arme. Han avslutade duellerna lika snabbt som dom starta.
  • Vem vet att Osama bin Zayd (radiya Allah ´anhu) var 16 år då han ledde armén som skulle avgöra islams öde efter Profetens (salla Allah ´aleihi wa Alihi wa sallam) bortgång?
  • Vem vet att khalid Ibn Al Walid (radiya Allah ´anhu) kunde dricka gift utan att dö?

Alla bör studera sin historia så att man vet vem som är värd att kallas för MIN idol!


Källa: Facebook-gruppen Rahma