En liknelse om bönen | Said Nursi

En liknelse om bönens betydelse

av Said Nursi
Från Risale-i-Nur – Andra Ordet

I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn

Den föreskrivna bönen är religionens pelare. Om du, med samma tydlighet som du vet att två plus två är lika med fyra, vill förstå värdet och vikten av den föreskrivna bönen, och hur lite ansträngning det kostar att tjäna in den, och hur sanslös och självsvåldig den är som försummar den – lyssna då uppmärksamt till denna berättelse som är i form av en liknelse:

En gång gav en mäktig härskare två av sina tjänare vardera tjugofyra guldmynt och skickade dem för att bosätta sig på en av hans exklusiva och vackra kungsgårdar två månadsresor bort. “Använd dessa pengar till era biljetter”, befallde han dem, “och köp med dem allt som behövs för er färd. Det ligger en station en dagsresa bort. Där finns både bil, båt, tåg och flygplan, som man kan använda alltefter ens tillgångar.”

Efter att ha fått dessa råd gav sig de två tjänarna av. Den ena av dem var lyckosam och gav endast ut en liten summa pengar på vägen till stationen. I den utgiften ingick några affärer som blev så lönsamma och glädjande för hans herre att hans kapital ökade tusenfalt.

Eftersom den andra tjänaren var en otursam dagdrivare, använde han tjugotre guldmynt redan på vägen till stationen. Han slösade bort dem på spel och nöjen, och endast ett guldmynt återstod när han kom fram. Hans vän sade till honom: “Använd det sista myntet till en biljett, så att du inte ska behöva gå hela den långa resan och svälta. Dessutom är vår herre generös – han kanske förbarmar sig över dig och förlåter dig för dina misstag, och sätter dig då på ett flygplan. Då kommer vi fram dit vi ska på en enda dag. Annars kommer du att vara tvungen att hungrig och ensam gå till fots genom öknen, som det tar två månader att passera.”

Skulle inte även den mest ointelligenta människa förstå hur dumt och meningslöst det är att envisas med att inte använda det kvarvarande myntet tille en biljett, som är nyckeln till en skattkammare, och istället slösa det på övergående nöjen och dagdriveri?

Å den som försummar den föreskrivna bönen! Å min själ, som inte uppskattar bönen!

Härskaren i likneslen är vår Livsuppehållare, vår Skapare. De två resande tjänarna – den ene som är from och utför sina böner med iver; den andre likgiltig och försumlig i sina böner. Tjugofyra guldmynt är livets tjugofyra timmar varje dag. Och den exklusiva kungsgården vid resans slut är Paradiset. Stationen är graven, resan är människans färd mot graven och vidare till uppståndelsen och livet efter detta.

Olika människor hinner olika långt på vägen, beroende på deras gärningar och styrkan i deras Gudfruktan. Några av de verkligt fromma kan passera ett tusen års avstånd på en dag som en blixt, och somliga har färdats femtio tusen års avstånd som en dröm på en dag. Allahs, den mest Ärorikas Koran anspelar på denna sanning med två av sina verser. Biljetten i liknelsen är den föreskrivna bönen. En enda timme per dag är tillräckligt för de fem bönerna och tvagningen!

Vilken förlust är det då inte för den som tillbringar tjugotre timmar i detta flyktiga världsliga liv, och inte använder ens en timme för det långa eviga livet! Så han förorättar sin egen själ, så orimligt han beter sig!

Förstår inte var och en som har rim och reson hur en sådan persons handlande strider mot förnuft och vishet, hur långt ifrån förståndigt tänkande han är när han tycker det är rimligt att ge hälften av sin egendom till ett lotteri där tusen personer deltar, och vars vinstchans är på en tusen – men inte ger ut ens en tjugofjärdedel till en evig skattkammare, där han vet att vinstchansen är nittionio på hundra?

Själ, hjärta och sinne finner vila och lätthet i bönen, och den är inte heller påfrestande för kroppen. Med rätt avsikt blir dessutom de utförda bönerna till tillbedjan i alla andra handlingar, även de världsliga. På detta sätt kan man förvandla allt man har i sitt liv till vinst i nästa liv – så gör man på sätt och vis sitt förgängliga liv bestående!


Källa: Risale-i-Nur – Andra Kalima
Svensk textreigering av bmk
Hela Kalima-serien på engelska (pdfalternativ länk)