Hanafi Tahara: Avsikten är Sunna

Avsikten för Wudu och Ghusl är Sunna mu’akkada

Sammanställt av B. Muhammad

Handlingar bedöms enligt avsikten (niyya)” (hadith).

Därför bör den som söker belöning för sin handling låta en en tydlig avsikt föregå varje gudtjänstthandlig. Men enligt Hanafi-skolan är detta inte ett villkor för giltighet av Wudu och Ghusl. Det innebär att bönen är giltig, även om avsikten för föregående Wudu var otydlig eler obefintlig.

  • Avsikten är en handling som utförs av hjärtat. Men det är mandub (rekommenderat) att samtidigt uttala den med läpparna, för att stärka sin beslutsamhet.
  • Avsikten att utföra Wudu’/Ghusl är Sunna muakkada (alltså inte ett villkor för dess giltighet).
  • Sunnan uppfylls om man avsikten finns innan man påbörjar tvagningen (det är alltså inte nödvändigt att avsikten medvetandegörs exakt i det ögonblick man påbörjar tvagningen).
  • Går man in till badrummet för att göra Istinja (tvätta underlivet) och sedan Wudu (tvagning) räknas det som avsikt.
  • Gör man istinja innan Wudu, är det mandub (rekommenderat) att specificera det i sin avsikt. Då omfattas både Istnja och Wudu och man kan hoppas på belönig för båda.

Text: Sammanstaälld av B. Muhammad
Baserat på Imam al-Shurunbulalis “Nur al-Idah” och dess shuruh “Maraqi al-Falah” och “Imdad al-Fattah