Unga muslimer och jihad

Från ungamuslimer.se | Författare: Anonym

Unga svenska muslimer och kombattant jihad

Det finns många anledningar till att ungdomar söker hårdare livsstilar i försök att komma närmare Allah swt. Bland dessa är:

  • Att man är tuff som person.
  • Att man har ett syndfullt förflutet som man snabbt vill ”bli av med”.
  • Att man ser att världen fylls av orättvisor och förtryck.

En kombination av dessa tre orsaker kan ibland skapa en person som söker radikala lösningar för allt. Man söker en värld där allt måste vara ”antingen eller”. Det som är Sunnah blir en ”obligation” och det som är orekommenderat blir ett ”förbud”, och det gråa flexibla utrymmet för olikhet i rättsliga åsikter försvinner helt.

Den farligaste utvecklingen är att personen ser kombattant jihad som lösning för alla problem. Retoriken blir att den svaga förtryckta muslimska nationen inte kan få sin ”heder” tillbaka om inte muslimer tar till vapen.

Islam är en allomfattande religion som erbjuder mänskligheten lösningar för allt, därför kan man hitta verser i Koranen som ger rätten till strid och försvar, och andra som uppmanar till dialog och fred. Den som sätter de heliga texterna i kontext är de kunniga som har studerat islam och fått ett helikopter perspektiv för texterna. När de passionerade ungdomarna ger sig själva monopol att tolka och tillämpa de heliga texterna kan följderna vara katastrofala för alla människor på jorden, inte minst muslimer.

Därför kunde vi höra i Taimur Abdullwahabs meddelande hur han förbannade muslimerna lika mycket som han förbannade icke-muslimer.

De ungdomar som faller in på beskrivningen ovan blir tyvärr enkla måltavlor för äldre farbröder som uppmuntrar de att packa väskan och åka till krigszoner, då deras närvaro här i Sverige förklaras vara värdelös. Då blir det istället en diskussion om vad andra ungdomar har för ”ursäkt” att inte åka till exempelvis Syrien för att kriga. När diskussionen egentligen handlar om varför alla unga muslimer i Sverige och i hela världen måste lämna sitt hemland för att åka till Syrien och dödas?

Denna retorik är inte unik för vår tid, tvärtom. Redan under profeten Mohammeds tid fanns det människor som tyckte att profetens bön och dyrkan inte var tillräcklig. De tyckte också att profeten inte var rättvis i sitt ledarskap. Profeten Mohammed saw varnade för denna extremism och tillrättavisade ungdomarna vid flera tillfällen.

Människan i sin natur söker alltid en “quick fix”. Det handlar om allt mellan styrketräning där man vill få stora muskler snabbt, till viktminskning där man svälter ihjäl sig själv för att rasa ner i vikt. De ångerfulla ungdomarna kan i hopplöshet hamna i en situation där de söker en “quick fix” för att sudda bort det förflutna. Och med retoriken “Din vistelse här är värdelös” eller “Dödas du i Syrien så garanteras du paradiset” kan många ungdomar lockas till detta. Vi ska aldrig tro att de unga som söker sig till krigszoner är rena o skära ondskefulla terrorister. Det handlar många gånger om goda människor med mycket passion och energi, men tyvärr slussas denna energi i fel kanaler.

Värt att känna till är att profeten Mohammed saw i början av hans kall till islam gav order till ca 80 muslimer att resa till Etiopien för att söka skydd. Dessa muslimer stannade kvar och levde i ett icke-muslimskt samhälle, trots att det var kombattant jihad i Bader, Uhud, till och med Al-Ahzab. Och trots att profeten saw hade etablerat sig i Medina. 15 år senare och efter Hudaybiyah fördraget som muslimerna i Etiopien åkte tillbaka till Medina tillsammans med en stor grupp människor som blev muslimer, för att träffa profeten och sedan åka tillbaka till sitt hemland.

Vad hade dessa kompanjoner och andra muslimer från Etiopien för ”ursäkt” att inte stanna med profeten, eller för den delen strida sida vid sida med honom saw? Varför har inte alla muslimer alltid deltagit i alla slag med profeten? Ingen troende muslim kan förneka att det är från islam att försvara sitt hem och sin tro även om det innebär att man offrar sitt eget liv, men det gör inte kombattant jihad till den enda goda handlingen i islam.

Allah swt har skapat olika människor för olika uppdrag, och alla stärker och kompletterar varandra. Profeten Mohammed saw har sagt att religionen är enkel och underlättande, och den som söker sig en extrem livsstil i religionen förlorar.


Källa: ungamuslimer.se