Sunnan att slakta | Sh. M. Yaqoubi

Sunnan att slakta av tacksamhet till Allah | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi förklarar Sunnan att slakta ett djur av tacksamhet över att ett barn fötts, över att man fått ett nytt hem, eller vid Offerhögtiden (Eid al-Adha).
Från spellistan Sheikh Muhammad al-Yaqoubi på svenska

Se fler svensk-textade filmer med Sheikh Muhammad al-Yaqoubi:

[archivist query=”filmer=yaqoubi-svensk-text/”]

You may also like...