Berättelse: Brevet till Iblis

Brevet till Iblis

Ur “Fadl al-Kilab `ala kathirin min man labisa al-thiyab” (Hundarnas företräden framför många av dem som går klädda i kläder) av Abu Bakr ibn Khalaf al-Marzaban.
Översättning till svenska: bmk

Denna historia handlar om `Abd Allah ibn Hilal al-Kufi al-Majdhum och hans granne, som bad honom att skriva ett brev till Iblis – må Allah förbanna honom – i en angelägenhet som tryckte honom. Otrolig som den är, är denna historia dock ett gott exempel på den ondska som kan finnas hon folk.

`Abd Allah ibn Hilal skrev alltså brevet å sin grannes vägnar, undertecknade det nogsamt, och sände iväg det till Iblis. När Iblis läst det, kysste han det, lade det över sina ögon, och sade: “Jag står till din tjänst, o Abu Muhammad – vad behöver du?” Denne svarade: “Jag har en mycket generös granne, som visar stor omtanke mot mig och mina barn. Närhelst jag behöver något ser han till att jag får det. Behöver jag pengar ger han mig ett lån eller hjälper mig på annat sätt. Är jag bortrest tittar han till min familj och mina barn och gör allt möjligt gott för dem.” För varje god sak som nämndes sade Iblis “Det är fint” eller “Det är bra”. När mannen var färdig med besrkivningen av grannen, sade Iblis: “Så vad vill du att jag ska göra?” Han sade: “Jag vill att du ska sätta stopp fär hans välfärd och göra honom fattig, ty jag är led på hans ställning, hans rikedom, ja att han han överhuvudtaget finns och fortsätter att leva i välmåga.” När Iblis hörde detta upphov att ett vrål, så högt att man aldrig hört honom yttra något liknande. Alla hans demoner och soldater samlades kring honom och frågade: “Vad har hänt, o du [människornas] herre och mästare?” Han svarade dem: “Visste ni att Allah – upphöjd och majestätisk är Han – har skapat människor som är värre än jag ?!”


Källa: http://damas.st
Översättning till engelska av bmk: http://damas.st