Kan kvinnor resa på Hajj utan mahram?

Besvarat enligt Shafi´i-skolan
Av Al-Ghazali-institutet


Det är obligatoriskt för en kvinna att utföra pilgrimsfärden bara om hennes man, en mahram eller två eller flera kvinnor reser tillsammans med henne. När en kvinna utfört pilgrimsfärden en gång är det inte längre tillåtet för henne att resa utan mahram för att utföra den ännu en gång.


Fråga:

Får man resa utan mahram för att utföra umrah?

Svar:

En kvinna får i allmänhet inte resa utan mahram eller sin make, men den dominerande åsikten i vår skola är att alla muslimer någon gång måste utföra hajj och ’umra, om de har råd och förmåga. Denna plikt gäller även den kvinna som inte har utfört hajj och/eller umra och som av någon anledning inte har möjlighet att resa med en mahram eller sin make, förutsatt att hon har sällskap av minst två pålitliga kvinnor.

Det är också tillåtet, men inte obligatoriskt, för henne att resa ensam för att utför hajj eller ‘umra, förutsatt att hon är säker på att hon kan resa tryggt. Observera att detta bara gäller om man inte tidigare utfört ’umra och/eller hajj. Har man uppfyllt dessa plikter är det inte längre tillåtet att resa utan mahram eller make. [I’anat at-talibin s. 442-43]


Källa: ghazali.se