Bönetider: Fiqh & beräkningar

1. Fiqh-definitioner

Hur bönetiderna definieras
Principer för taqdir

2. Solens upp- och nedgång

Fysikaliska aspekter
Astronomiska tabeller
Kompensation för refraktionen
Refraktion vid olika breddgrader i Sverige
Muslimska bönetidtabeller

3. Gryning och skymning

Astronomiska mått
Relation mellan fiqh-defintioner och astronomiska vinklar
Vinklar erhållna ur observationer av gryning och skymning

4. Ständig skymning

Periodens längd beroende på skymningens definition
Tillämpningar av taqdir

5. Kritik mot mjuk övergång

Jämförelse mellan manipulerade och omanipulerade tider
Konstruerade Fajr-tider under Ramadan
Sammanfattning

Referenser
Noter