Dikt: Den Siste Profeten

Den Siste Profeten

av Fatimah Um AbdAllah

Den Siste Profeten
Som skickades till mänskligheten
Hans ansikte strålade av ljus
Hans ord mer dyrbarare än guld
Dessa ord som skulle nå varje hus
Och rädda syndarna bort från deras skuld

Hans ögon var de vackraste du sett
Mänsklighetens barmhärtige Profet
Det var han som lärde oss vett och etikett
Om de saker som vi inte vet

Tårarna bränner på kinderna
När man tänker på allt han gjort
Allt för att bekämpa synderna
Hos de som inte trott

Hans röst lugnade ditt hjärta
Månen skuggades av hans skönhet
Vid synen av honom glömdes all smärta
Jorden lystes upp av hans ärlighet

Detta är Allahs ärade Sändebud
Den vi är villiga att offra allt för
Hans ord är viktigare än alla andra bud
Och till hans ord vi lydigt hör

Mitt hjärta skakar av sorg
Att jag inte fått träffa denna man
Saknaden fyller min bröstkorg
Min kärlek är verkligen sann

Lydnaden till honom är ett krav
Att älska honom är vitalt
Detta behöver du i din grav
Utan detta blir hjärtat kalt

Änglarna välsignar honom i skyn
Och likaså människor på jorden
Lydnaden får strålglans att uppstå i hyn
Så prisa honom med de vackraste orden

Tron på honom är ljuset i mitt bröst
Han är den vackraste som någonsin levt
Kunskapen om honom är min tröst
För att jag missat det som han upplevt

Åh Allah!
Du är min Herre och Den jag tillber
Sannerligen hör Du mina ord
Hela min underkastelse till Dig jag ger
Så välsigna Den Bästa som gått på denna jord

Förena mig med honom i Ditt Paradis
Tillsammans med andra rättfärdiga
Kärleken till honom är hjärtats sommarbris
Så låt mig vara bland de värdiga

Tårarna fuktar mina ögon dag som natt
Du ser mig när jag längtar i min ensamhet
Du såg mig när jag ensam satt
Och sjönk in i tankarna om hans fromhet

Åh, vad jag längtar till den stund
Då budet ska ges från Den Nåderike
Att jag ska tas till Paradisets lund
En mäktig känsla utan dess like…

Åh Allah!
Neka mig inte denna dröm
Gör den istället till verklighet
För Dina tjänare är Du så öm
Och sannerligen är Du full av godhet

Välsigna den som Du älskar mest
Ja, välsigna vår ärade Profet
Sannerligen klarade han livets test
Då han levde som en ödmjuk asket