Vägledningens början | Imam Ghazali

Ett avsnitt ur Bidayat al-Hidaya av Imam al-Ghazali
Översättning av Yussra Nordenfelt

I Guds den Barmhärtiges , den Nåderikes namn


Shaykhen, Imamen, Den lärde, ”Islams bevis (Hujjat al Islam)”, ”Välsignelsen bland människorna”, Abu Hamid, Muhammed, son till Muhammed, son till Muhammed al Ghazali al Tousi’*, må Allah helga hans själ och skänka ljus över hans grav, sade:

Allt lov och pris tillkommer Gud, så som Han förtjänar att prisas, och Guds frid och välsignelser över den bästa av Hans skapelser, Muhammed, Hans sändebud och tjänare, och över hans familj och följeslagare.

Min vän, du som är ivrig att söka kunskap och uppriktigt längtar och törstar efter den, bör veta att om du genom detta avser att tjäna något för egen del eller överglänsa andra, att få uppmärksamhet eller samla på dig av detta livs fåfängligheter, så är du på väg att förgöra dig själv och din religion och sälja det tillkommande livet för det jordiska, vilket innebär en total förlust. Även din lärare kommer att bistå dig i denna olydnad och kommer att vara delaktig i din förlust. Han är som den som säljer ett svärd till en stråtrövare, eftersom Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den som bistår någon i synd, om så bara med ett halvt ord, är delaktig [i synden] med den som syndar.”

Om du å andra sidan avser att ta emot vägledning i ditt inre och inte bara samla information, så gläds [över det]! Änglarna kommer att breda ut sina vingar över dig där du går och havets invånare kommer att be om Guds förlåtelse för dig där du springer. Framförallt bör du veta att vägledningen, som är frukten av kunskap, har en början och ett slut, en yttre aspekt och en inre. Ingen kan nå slutet utan att ha avslutat början, och ingen finner den inre aspekten utan att ha bemästrat den yttre.

Jag avser att ge dig råd om vägledningens början (bidayat al hidaya), så att du ska kunna testa dig själv och undersöka ditt hjärta. Om du finner att ditt hjärta dras till dem (råden) och om din själ är läraktig och mottaglig för dem, så ge dig då ut på kunskapens hav och sök dess mål. Om du å andra sidan, när du på allvar begrundar det, märker att du börjar skjuta upp det hela eller inte gör något åt saken, så kan du vara säker på att den del av dig som dras till kunskapssökandet är ditt nafs/ego. Det har vaknat upp i lydnad för Satan, så att han ska kunna sänka ner dig i avgrunden med hjälp av bedrägliga rep, och genom sin list fresta dig till förgörelsens djup. Hans mål är att pracka på dig sina onda varor där de goda också säljs, för att på så sätt förena dig med dem ”som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett rättskaffens liv” (Koranen 18: 103)

Dessutom upprepar Satan, för att imponera på dig, uttalanden som styrker kunskapens förträfflighet, den höga grad som de lärda upptar tillsammans med de uttalanden som kommer från Profeten, Guds frid oc välsignelser vare med honom, och andra. På så sätt avleder han dig från Profetens andra uttalanden, som exempelvis:

”Det svåraste straffet på Domedagen får den lärda som Gud inte lät gagnas av sin kunskap”, ”Herre, jag söker beskydd hos Dig från kunskap som inte gagnar, från ett hjärta som inte ödmjukar sig, från handlingen som inte lyfts upp till Gud och från bönen som inte besvaras”

och

”Under min nattliga resa passerade jag några människor vars läppar klipptes av vassa saxar. Jag sade till dem: ’Vilka är ni?’ och de svarade ’Vi brukade uppmana andra att göra goda gärningar, men inte själva utföra dem, och vi brukade förbjuda andra att göra onda gärningar, men själva utföra dem.’ ”

Akta dig därför, du olyckliga människa, från att lyssna på hans vackra ord, så att han inte lyckas lura ner dig i avgrunden. Eländig är den okunnige som inte en enda gång har lyckats lära sig något, och eländig är den lärde som inte praktiserat det han lärt sig ett tusen gånger!


Text: Ur Al Ghazali-institutets årsskirft Oas 2011, med benäget tillstånd av författaren
Illustrationer: Kufi mönster från Topkapipalatsets ritningar, Istanbul, Turkey http://www.kufic.info


You may also like...