Hadither om respekten för sahaba

Sammanställda och översatta av Sidi AbdulGhafur Starck

Ur al-Haythamis Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id
 • Från Ibn ´Abbas, Anas och ´Ata’ att Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade:

  مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  Allah, änglarna och alla människor förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare (sahabah).

  Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16426; At-Tabarani, Al-mu´jam al-kabir, nr. 12709.

  As-Suyuti: “[Hadithen är] god (hasan)” (Al-jami´ as-saghir, nr. 8734).
  Al-Albani: ”[Hadithen höjs till] god (hasan) när alla kedjor läggs ihop (As-silsilah as-sahihah, nr. 2340).

  En variant av hadithen, via Ibn ´Umar och utan orden “änglarna och alla människor” (”Allah förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare”, Al-mu´jam al-kabir, nr. 13588, etc.), graderar as-Suyuti sahih (Al-jami´ as-saghir, nr. 7278). Andra, så som al-Haythami, graderar denna svag (Majmu´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16424). Samma ordval har även rapporterats från ´A’ishah, och om den säger ash-Shawkani: ”Dess återberättare är rijal as-sahih, förutom ´Ali ibn Sahl som är trovärdig (thiqah)” (Darr as-sahabah fi manaqib al-qarabah wa as-sahabah, nr. 30), det vill säga det finns styrka i kedjan.

 • Från Jabir ibn ´Abd Allah att han hörde Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) säga:
  ”Sannerligen blir människorna fler och mina följeslagare färre, så smäda och förolämpa inte [mina följeslagare], för Allah förbannar den som smädar och förolämpar dem.”

  Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16423. Enligt al-Haythami är kedjan svag (da´if) på grund av återberättaren Muhammad ibn al-Fadl ibn ´Atiyyah

 • Från Anas som sade: Malik ibn ad-Dukhshun nämndes hos Profeten (صلى الله عليه وسلم) varpå folk förtalade honom och det sades att han var hycklarnas ledare. Profeten (صلى الله عليه وسلم) sade:
  ”Be Allah att Han välsignar mina följeslagare, smäda och förolämpa inte mina följeslagare.”

  Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16425. Al-Haythami: ”Al-Bazzar återberättade hadithen. Dess återberättare är rijal as-sahih”, det vill säga det finns styrka i kedjan.

 • Från ´Amr ibn Nufayl, en av de tio sahabah som lovades Jannah, som sade:
  ”Ni befallde mig att smäda mina följeslagare [Profetens sahabah], men Allah sänder välsignelser över dem (salla Allahu ´alayhim) och han förlåter dem.”

  Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16427. Al-Haythami: ”At-Tabarani återberättade hadithen i al-Awsat. Dess återberättare är rijal as-sahih.”

 • Från Kurayb att Ibn ´Abbas sade till honom:
  ”O tjänare, akta dig för att smäda och förolämpa Allahs sändebuds (صلى الله عليه وسلم) följeslagare, för sannerligen är det fel och fullständigt skamligt [att smäda och förolämpa dem].”

  Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16437.

Ur Imam Ahmads ´aqida

Ibn Hamdan, hanbaliternas shaykh på sin tid, förmedlar Ahmads och hanabilahs ´aqidah:

””Ledaren (imamen) efter ´Ali och hans son, al-Hasan, var Mu´awiyah, må Allah vara nöjd med honom och dem alla.”

Abu al-Fadl at-Tamimi sade: […] Han [Ahmad] förkastade den som jämförde mellan följeslagarna för att avgöra vem som förtjänade företräde. Han sade att de är bättre än så, så den som förbannar och förolämpar en av dem har begått kufr om han anser att detta är tillåtet (halal), och han begår en stor synd (fisq) om han inte anser att det är tillåtet. Det har även sagts om honom: Den [som förbannar och förolämpar] har absolut begått kufr [oavsett om han anser att det är halal eller inte], och han begår kufr om han anklagar dem för synd, kritiserar deras Din eller anklagar dem för kufr.

Ahmad sade: ”Ingen är syndfri (ma´sum) förutom Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, samt resten av profeterna, och Profeten är den bäste av dem.”

Utdrag ur Ibn Hamdans Nihayah al-mubtadi’in fi usul ad-din, s. 65-67.


  [1] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16423. Enligt al-Haythami är kedjan svag (da´if) på grund av återberättaren Muhammad ibn al-Fadl ibn ´Atiyyah
  [2] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16425. Al-Haythami: ”Al-Bazzar återberättade hadithen. Dess återberättare är rijal as-sahih”, det vill säga det finns styrka i kedjan.
  [3] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16426; At-Tabarani, Al-mu´jam al-kabir, nr. 12709. As-Suyuti: “[Hadithen är] god (hasan)” (Al-jami´ as-saghir, nr. 8734). Al-Albani: ”[Hadithen höjs till] god (hasan) när alla kedjor läggs ihop (As-silsilah as-sahihah, nr. 2340). En variant av hadithen, via Ibn ´Umar och utan orden “änglarna och alla människor” (”Allah förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare”, Al-mu´jam al-kabir, nr. 13588, etc.), graderar as-Suyuti sahih (Al-jami´ as-saghir, nr. 7278). Andra, så som al-Haythami, graderar denna svag (Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16424). Samma ordval har även rapporterats från ´A’ishah, och om den säger ash-Shawkani: ”Dess återberättare är rijal as-sahih, förutom ´Ali ibn Sahl som är trovärdig (thiqah)” (Darr as-sahabah fi manaqib al-qarabah wa as-sahabah, nr. 30), det vill säga det finns styrka i kedjan.
  [4] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16427. Al-Haythami: ”At-Tabarani återberättade hadithen i al-Awsat. Dess återberättare är rijal as-sahih.”
  [5] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16437.

Ursprunglig text:
Förbudet mot att smäda och förolämpa sahabah enligt hadith

Utdrag ur al-Haythamis Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 10:21-22

Från Jabir ibn ´Abd Allah att han hörde Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) säga: ”Sannerligen blir människorna fler och mina följeslagare färre, så smäda och förolämpa inte [mina följeslagare], för Allah förbannar den som smädar och förolämpar dem.”[1]

Från Anas som sade: ”Malik ibn ad-Dukhshun nämndes hos Profeten (صلى الله عليه وسلم) varpå folk förtalade honom och det sades att han var hycklarnas ledare. Profeten (صلى الله عليه وسلم) sade: ’Be Allah att Han välsignar mina följeslagare, smäda och förolämpa inte mina följeslagare.’”[2]

Från Ibn ´Abbas, Anas och ´Ata’ att Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade: ”Allah, änglarna och alla människor förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare.”[3]

Från ´Amr ibn Nufayl, en av de tio sahabah som lovades Jannah, som sade: ”Ni befallde mig att smäda mina följeslagare [Profetens sahabah], men Allah sänder välsignelser över dem (salla Allahu ´alayhim) och han förlåter dem.”[4]

Från Kurayb att Ibn ´Abbas sade till honom: ”O tjänare, akta dig för att smäda och förolämpa Allahs sändebuds (صلى الله عليه وسلم) följeslagare, för sannerligen är det fel och fullständigt skamligt [att smäda och förolämpa dem].”[5]

—-
[1] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16423. Enligt al-Haythami är kedjan svag (da´if) på grund av återberättaren Muhammad ibn al-Fadl ibn ´Atiyyah
[2] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16425. Al-Haythami: ”Al-Bazzar återberättade hadithen. Dess återberättare är rijal as-sahih”, det vill säga det finns styrka i kedjan.
[3] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16426; At-Tabarani, Al-mu´jam al-kabir, nr. 12709. As-Suyuti: “[Hadithen är] god (hasan)” (Al-jami´ as-saghir, nr. 8734). Al-Albani: ”[Hadithen höjs till] god (hasan) när alla kedjor läggs ihop (As-silsilah as-sahihah, nr. 2340). En variant av hadithen, via Ibn ´Umar och utan orden “änglarna och alla människor” (”Allah förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare”, Al-mu´jam al-kabir, nr. 13588, etc.), graderar as-Suyuti sahih (Al-jami´ as-saghir, nr. 7278). Andra, så som al-Haythami, graderar denna svag (Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16424). Samma ordval har även rapporterats från ´A’ishah, och om den säger ash-Shawkani: ”Dess återberättare är rijal as-sahih, förutom ´Ali ibn Sahl som är trovärdig (thiqah)” (Darr as-sahabah fi manaqib al-qarabah wa as-sahabah, nr. 30), det vill säga det finns styrka i kedjan.
[4] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16427. Al-Haythami: ”At-Tabarani återberättade hadithen i al-Awsat. Dess återberättare är rijal as-sahih.”
[5] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16437.


Källor:
Ibn Hamdans Nihayah al-mubtadi’in fi usul ad-din, s. 65-67.
Al-Haythamis Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 10:21-22
Hämtat från: http://www.facebook.com/groups/rahma.se
Dekor: Designdetaljer från Munira Leather, Granada http://www.munira.net/